Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Boleśnie szczerzy – wizyta starostów w Wolbromiu

Główna treść

Boleśnie szczerzy – wizyta starostów w Wolbromiu

Nowe władze powiatu zaszczyciły swą obecnością obrady Rady Miejskiej w Wolbromiu. Starosta Barbara Rzońca i wicestarosta Paweł Piasny odpowiadali na pytania radnych i przedstawili plany współpracy z drugą co do wielkości gminą w powiecie na przyszłość. Nadzieje na rychłe naprawienie wieloletnich zaniedbań w zakresie bodaj największej wspólnej bolączki – remontów dróg powiatowych – zostały szybko rozwiane bolesną prawdą, że z powodu złej kondycji finansowej powiatu cudów oczekiwać nie warto.

Wygłoszone od razu na wstępie szczere oświadczenie obojga gości w sprawie mizernej kondycji finansowej powiatu i zapewnienie, że nowe władze powiatu obietnic na kredyt nie będą składać osiągnęło cel, bo spodobało się radnym, budząc ich zaufanie. Nie oznacza to jednak, że zostało przyjęte z entuzjazmem. Na terenie drugiej co do wielkości gminy powiatu jest bowiem najwięcej kilometrów dróg powiatowych, a stan większości z nich jest wprost katastrofalny.  Iskierką nadziei może stać się obietnica wicestarosty Piasnego, że Starostwo ma w planach zakup remontera, który dopóki będzie trzeba będzie stacjonował na terenie Wolbromia i będzie służył do doraźnego usuwania najgorszych uszkodzeń dróg na terenie naszej gminy. Według zapewnień władz powiatowych, potwierdzonych przez burmistrza Jana Łaksę, władze gminy i powiatu wyrażają wolę dobrej współpracy i są w stałym kontakcie w zakresie bieżących i przyszłych wspólnych inicjatyw. Dyrektor MZGKiM, a zarazem powiatowy radny Zdzisław Skoczyń, w porozumieniu z burmistrzem zaoferował możliwość stacjonowania maszyn remontowych i urządzeń do odśnieżania na terenie swojego zakładu, tak, aby przywrócić do Wolbromia choćby część funkcji zabranego niedawno do Trzyciąża obwodu drogowego.

Jedyną prawdziwie optymistyczną wiadomością była informacja, że w związku ze zmianą finansowania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wciąż jest realna szansa na bardzo oczekiwany remont ul. 1 Maja. Zarówno powiat, jak i gmina oraz zakłady przemysłowe działające przy tej ulicy, podtrzymały wolę współfinansowania modernizacji tej ważnej dla wszystkich drogi powiatowej, jeżeli tylko znajdzie się ona na liście projektów, które otrzymają wsparcie państwa. Na razie pozytywnie zweryfikowany projekt jest na liście oczekujących i nie ma jeszcze żadnych ostatecznych rozstrzygnięć.

Wicestarosta Paweł Piasny apelował do radnych, aby nie pytali go o sprawy, które woli upubliczniać już po ich rozstrzygnięciu w gabinetowym zaciszu. Przypominając, że dopiero co objął stanowisko i nie miał za wiele czasu na konkretną pracę, stanowczo prosił, aby nie pytać go o szczegóły losów projektu Najzdrowszy Powiat Europy oraz o przejęcie wolbromskiego Zespołu Szkół przez gminę, bowiem na tym etapie nie przewiduje oddawania zarządu żadnej ze szkół prowadzonych przez powiat.

Kurtuazyjna wizyta nowych władz powiatu na sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu nie wzbudziła wielkich nadziei co do nowych inwestycji  i projektów, bowiem nikt realnie myślący nie oczekiwał wielkich zmian w polityce Starostwa, wobec pustek w zadłużonej powiatowej kasie. Nadzieję budzi deklarowana otwartość i wola współpracy, którą chętnie podjęły władze samorządowe Wolbromia, przy zapowiadanym wsparciu naszych przedstawicieli w samorządzie powiatowym. Jak ta współpraca będzie się faktycznie układała? – mieszkańcy gminy Wolbrom mają nadzieję, że lepiej niż dotychczas.

Ewa Barczyk