Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Główna treść

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców regionu.

W ramach działań przybliżających cel i zasady naszego przedsięwzięcia przewidziane zostały warsztaty edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Małopolski. Z pewnością będą one dobrą okazją do uzyskania informacji na temat możliwości zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.
Harmonogram realizacji III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
Harmonogram spotkań w sprawie Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego