Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz Adam Zielnik dziękuje krwiodawcom

Główna treść

Burmistrz Adam Zielnik dziękuje krwiodawcom

W dniach 22 do 26 listopada w Polsce przypada Tydzień Honorowego Krwiodawstwa. Z okazji obchodów corocznego święta krwiodawców w imieniu własnym oraz mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom Burmistrz Adam Zielnik składał wszystkim krwiodawcom serdeczne życzenia, wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności za działania prowadzone na rzecz drugiego człowieka.W sobotę, 25 listopada, burmistrz Adam Zielnik odwiedził olkuski Klub „Przyjaźń” na os. Pakuska, gdzie wziął udział w spotkaniu Honorowych Krwiodawców i Członków Klubu HDK PCK. Doceniając działania na rzecz drugiego człowieka, Prezesowi Klubu HDK przy Zarządzie Rejonowym PCK w Olkuszu Andrzejowi Smuczowi wręczył okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny. Burmistrz Wolbromia zapewnił o swoim pełnym poparciu dla krwiodawców i dla akcji zbierania krwi. Przykładem może być udzielona pomoc w utworzeniu w budynku byłej „komunalki” w Wolbromiu stałego punktu poboru krwi, w którym krwiodawcy, w każdy piątek mogą bez problemu oddać krew. Punkt ten cieszy się dużą popularnością. Od czasu jego uruchomienia w marcu br. krwiodawcy oddali w nim już przeszło 260 litrów drogocennego leku. W trakcie spotkania odbyła się licytacja rzeczy podarowanych przez sympatyków PCK i HDK. Zebrane podczas aukcji środki pomogą w zakupie nowego sztandaru dla Zarządu olkuskiego PCK, który w przyszłym roku będzie obchodził swój setny jubileusz istnienia. ***Na dzień 30 listopada uroczyste spotkanie wyznaczyli sobie członkowie Klubu HDK WOSTAL przy ZMK „Wostal” w Wolbromiu. W spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości oraz grono krwiodawców. Wszystkich powitał prezes klubu Honorowych Dawców Krwi Robert Pobudkiewicz.  Jak poinformował prezes, skład osobowy klubu powiększył się o kilka osób i liczy obecnie 21 członków, którzy w 2017 roku oddali ponad 26 litrów krwi. Sporym ułatwieniem dla nich było uruchomienie w Wolbromiu Punktu Odbioru Krwi przy ul. 1 Maja, za co prezes klubu HDK dziękował szczególnie burmistrzowi Adamowi Zielnikowi.Szacunek, uznanie i wdzięczność za działania prowadzone przez członków klubu na rzecz drugiego człowieka przekazał w imieniu nieuczestniczącego w spotkaniu, ze względu na odbywającą się w tym samym czasie sesję Rady Miejskiej, burmistrza Adama Zielnika – sekretarz gminy Waldemar Kolanko. Do listu dołączone było okolicznościowe tablo, okazała statuetka w kształcie kropli krwi oraz bon w wysokości 500 zł do wykorzystania na cele statutowe klubu. Przedstawiciel lokalnego samorządu przekazał także podziękowania dla całego zarządu i kierownictwa zakładu za pomoc i opiekę, jaką sprawują nad klubem HDK.Z okazji, obchodzonego w tym roku, jubileuszu 25-lecia ZM-K „Wostal”, klub HDK w sposób szczególny podziękował za opiekę  przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZM-K „Wostal” Władysławowi Banysiowi i prezesowi zarządu, dyrektorowi naczelnemu ZM-K „Wostal” Januszowi Kamińskiemu  a także burmistrzowi MiG Wolbrom Adamowi Zielnikowi „za szybką decyzję i pomoc w uruchomieniu Punktu Odbioru Krwi w Wolbromiu”. Wszyscy otrzymali okolicznościowe tablo. 
***Nie mniej uroczyście Dni Krwiodawstwa odbywały się w Klubie HDK-PCK przy Fabryce Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.Jak informował podczas spotkania, odbywającego się w dniu 1 grudnia w biurowcu FTT, prezes klubu Marian Lewandowski, krwiodawcy obchodzącego przed dwoma laty 45-lecie swej działalności klubu oddali w bieżącym roku ok. 68 litrów krwi, a od początku istnienia aż 2405 litrów krwi. Klub liczy obecnie 53 członków, a dwoje z nich zostało w tym roku wyróżnionych. Rafał Różanowski został uhonorowany odznaką II stopnia Zasłużony Dawca Krwi, a Witold Konieczny – pierścieniem srebrnym z grawerem grupy krwi. Z najlepszymi życzeniami i gratulacjami dla klubowiczów z klubu HDK-PCK przy Fabryce Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. podążył Burmistrz Adam Zielnik, który na ręce prezesa klubu Marian Lewandowskiego przekazał ponadto okazałą statuetkę w kształcie kropli krwi oraz bon w wysokości 500 zł do wykorzystania na cele statutowe klubu.  Zdjęcia dzięki uprzejmości Redakcji „Przeglądu Olkuskiego” oraz „Wieści Wolbromskich”. 

GALERIA ZDJĘĆ: