Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz Adam Zielnik otworzył w Jeżówce „Świetlicę marzeń Perspektywy Kids”

Główna treść

Burmistrz Adam Zielnik otworzył w Jeżówce „Świetlicę marzeń Perspektywy Kids”

W budynku byłego Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce otworzyła swe podwoje Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlica marzeń Perspektywy Kids przy LGD „Nad Białą Przemszą”. Jest to placówka typu opiekuńczego i specjalistycznego, przeznaczona dla dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów z terenu Gminy Wolbrom, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Uroczystość otwarcia odbyła się w niedzielę 16 września.
Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Jeżówce ks. Władysław Barcicki, natomiast Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik wespół ze Starostą Powiatu Olkuskiego Pawłem Piasnym, Dyrektorem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafałem Soleckim, a także Sołtysem Jeżówki Iwoną Żelazny, przecięli wstęgę do pomieszczeń nowoczesnej placówki. Po pomieszczeniach oprowadzała licznie przybyłych gości Dyrektor LGD Barbara Nowakowska-Mossór.

Projekt Gminy Wolbrom „Świetlica marzeń” w ramach Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” otrzymał dofinansowanie od Marszałka Jacka Krupy w wysokości niespełna czterech milionów złotych. Wkład Gminy Wolbrom ograniczył się jedynie do udostępnienia pomieszczeń. Projekt „Świetlica marzeń” realizowany będzie do 31.12.2020 roku, a I tura rekrutacji trwa do dnia 30 września 2018r.
Zgodnie z założeniem, Placówka Wsparcia Dziennego będzie funkcjonowała jeszcze przez okres 3 lat po zakończeniu projektu. Przeznaczona będzie dla 180 osób – dzieci i młodzież oraz min. 126 rodziców/opiekunów przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Celem programu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. W ramach projektu 100% dzieci przejdzie przez diagnozę potrzeb i w oparciu o Indywidualny Plan Rozwoju otrzyma wsparcie w postaci zajęć w formie opiekuńczej tj. pomoc w nauce, zabawę, sport i opiekę oraz zajęcia rozwojowe od artystycznych, poprzez języki obce i szkolenia IT po asertywność i przedsiębiorczość. Dodatkowo odbywać się będą wspólne wyjścia i wycieczki. Zgodnie z diagnozą potrzeb Urzędu Pracy otrzymają również wsparcie w formie specjalistycznej. Dodatkowo w Placówkę Wsparcia Dziennego zostaną włączeni rodzice, którzy będą mogli ukończyć szkołę rodziców i terapię rodzin oraz współtworzyć placówkę.

  • Jak widzimy program będzie dedykowany tylko i wyłącznie dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom, nie będą to osoby z kryminalną przeszłością z całej Polski, jak to było wcześniej. Będzie to placówka dzienna, a nie całodobowa. Budynek, który przejęliśmy od Powiatu w użytkowanie na 20 lat nie będzie stał pusty, będzie żył, a jednocześnie nie będzie nikomu przeszkadzał – mówił podczas uroczystości otwarcia burmistrz Adam Zielnik, dziękując jednocześnie za pomoc w utworzeniu placówki m.in.: Staroście Pawłowi Piasnemu, Marszałkowi Jackowi Krupie, Dyrektor Barbarze Nowakowskiej-Mossór, Radnym Powiatowym, Radnym Wolbromia, społecznemu doradcy burmistrza Bożenie Koniecznej, oraz Społeczności Jeżówki.

Przypomnijmy.
Funkcjonujący od 2011 r. Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce został zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2017r. W czasie działalności łączył w sobie oddział szpitalny z nowoczesną specjalistyczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w której prowadzona była terapia odwykowa. W ośrodku leczyła się młodzież w wieku 16-18 lat z całego kraju. Uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji tej placówki z dniem 1 stycznia 2017r. radni powiatowi podjęli podczas XVII sesji w dn. 13 kwietnia 2016 r. Odpowiednią uchwałę podjęli również radni Wolbromia. Była to odpowiedź między innymi na protesty mieszkańców Jeżówki przeciwko ośrodkowi, które pojawiły się po tym, jak jego podopieczni w styczniu ubiegłego roku napadli na sprzedawczynię w okolicznym sklepie.


GALERIA ZDJĘĆ:
FILM: