Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz Adam Zielnik wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Główna treść

Burmistrz Adam Zielnik wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Po odbyciu stażu, w ramach procedury awansu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, nauczyciele kontraktowi przystąpili do egzaminu na kolejny stopień. W dniu 24 sierpnia 2020 r. odbyło się 5 postępowań egzaminacyjnych przed komisjami powołanymi przez burmistrza, z udziałem m.in. 2 ekspertów MEN ds. awansu.

W dniu 26 sierpnia w UMiG Wolbrom Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik wręczył tym nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego, życząc im dalszych sukcesów w pracy zawodowej. W uroczystości udział wzięła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół Dorota Świerczek.

Lista nauczycieli, którzy w tym roku zdali egzamin na kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego:

  • p. Anna Starostecka – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół w Wolbromiu,
  • p. Aleksandra Rams – nauczycielka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wolbromiu,
  • p. Małgorzata Janiec – nauczycielka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wolbromiu,
  • p. Marta Żuchowicz – nauczycielka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wolbromiu,
  • ks. Szczepan Tomala – nauczyciel religii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wolbromiu.