Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz gościł młodzież z Hiszpanii

Główna treść

Burmistrz gościł młodzież z Hiszpanii

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik, w dniu 9 czerwca, gościł 26 osobową grupę młodzieży i 3 towarzyszących im nauczycieli ze szkoły IES Angel de Saavedra z hiszpańskiej Kordoby. Jest to grupa, która z uczniami Zespołu Szkół w Wolbromiu uczestniczy w wymianie, w ramach Akredytacji Erasmus+ AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121-SCH).

Po oficjalnym powitaniu, burmistrz przybliżył hiszpańskim gościom walory wolbromskiej gminy, znane postaci związane z miastem i gminą, szczególnie w dziedzinie sportu. Burmistrz zachęcił młodzież do zadawania pytań, na które z ochotą odpowiadał. Na zakończenie półgodzinnego spotkania, Adam Zielnik obdarował gości z Hiszpanii pamiątkowymi upominkami, życzył im wspaniałego pobytu i odpoczynku, wyrażając nadzieję, że w niedalekiej przyszłości ponownie zawitają do naszego miasta i gminy. Aby uwiecznić sympatyczne wydarzenie, burmistrz Zielnik zaprosił uczestników spotkania do wspólnego zdjęcia na płycie wolbromskiego Rynku.

W trakcie 10 dniowej rewizyty młodzież hiszpańska zdobywa dwie mobilności:

• Mobilność indywidualna (12 Hiszpanów/ Hiszpanek jest zakwaterowanych u rodzin polskich, mieszka z Polskimi uczniami, którzy w kwietniu byli zakwaterowani u rodzin hiszpańskich. Uczniowie z mobilności indywidualnej uczęszczają na lekcje w ZS Wolbrom zgodnie ze swoimi profilami, na które chodzą w Kordobie: informatyczny, biologiczno-chemiczny, językowy, ekonomiczny. Dodatkowo uczniowie Ci uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych, warsztatach ekologicznych, językowych, prozdrowotnych

• Mobilność grupowa (14 Hiszpanów/Hiszpanek zakwaterowanych w Hostelu Jurajskim w Domaniewicach wraz z 3 nauczycielami uczestniczy w wymianie ogólnej z uczniami ZS Wolbrom, którzy w kwietniu uczestniczyli w takiej samej mobilności w Kordobie. Polega ona na udziale w zorganizowanych warsztatach, rajdach, zajęciach językowych na terenie szkoły , miasta, okolicznych miejscowości.

Celem projektu jest:

– rozwój językowy uczniów zdolnych oraz uczniów z brakami lub różnymi dysfunkcjami

– wymiana kulturowa, nauka szacunku i tolerancji wobec innych kultur, wyznać, mniejszości narodowych,

– poznanie dziedzictwa narodowego obu krajów,

– wymiana dobrych praktyk,

– nawiązywanie i budowanie relacji pomiędzy dwoma różnymi kulturami.

Ponadto zaplanowane są warsztaty, zajęcia, eventy jak:

– rajd Smoleń – Domaniewice (warsztaty integracyjno-ekologiczne),

– Rajd Ojców -Pieskowa Skała – warsztaty zorganizowane przez Fundację Archezja,

– wycieczka do Krakowa,Wieliczki i Oświęcimia,

– wyjazd do Ogrodzieńca,

– gra terenowa po Wolbromiu, zajęcia ekologiczne, językowe, profilaktyczno-wychowawcze,

– wizyta w DK Wolbrom,

– zwiedzanie podziemi w Olkuszu oraz ruiny zamku w Rabsztynie,

– wyjazd do Miechowa na basen i kręgle,

– wizyta i zajęcia z wychowankami OREW Wolbrom.

Burmistrz gościł młodzież z Hiszpanii

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik, w dniu 9 czerwca, gościł 26 osobową grupę młodzieży i 3 towarzyszących im nauczycieli ze szkoły IES Angel de Saavedra z hiszpańskiej Kordoby. Jest to grupa, która z uczniami Zespołu Szkół w Wolbromiu uczestniczy w wymianie, w ramach Akredytacji Erasmus+ AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121-SCH).

Po oficjalnym powitaniu, burmistrz przybliżył hiszpańskim gościom walory wolbromskiej gminy, znane postaci związane z miastem i gminą, szczególnie w dziedzinie sportu. Burmistrz zachęcił młodzież do zadawania pytań, na które z ochotą odpowiadał. Na zakończenie półgodzinnego spotkania, Adam Zielnik obdarował gości z Hiszpanii pamiątkowymi upominkami, życzył im wspaniałego pobytu i odpoczynku, wyrażając nadzieję, że w niedalekiej przyszłości ponownie zawitają do naszego miasta i gminy. Aby uwiecznić sympatyczne wydarzenie, burmistrz Zielnik zaprosił uczestników spotkania do wspólnego zdjęcia na płycie wolbromskiego Rynku.

W trakcie 10 dniowej rewizyty młodzież hiszpańska zdobywa dwie mobilności:

• Mobilność indywidualna (12 Hiszpanów/ Hiszpanek jest zakwaterowanych u rodzin polskich, mieszka z Polskimi uczniami, którzy w kwietniu byli zakwaterowani u rodzin hiszpańskich. Uczniowie z mobilności indywidualnej uczęszczają na lekcje w ZS Wolbrom zgodnie ze swoimi profilami, na które chodzą w Kordobie: informatyczny, biologiczno-chemiczny, językowy, ekonomiczny. Dodatkowo uczniowie Ci uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych, warsztatach ekologicznych, językowych, prozdrowotnych

• Mobilność grupowa (14 Hiszpanów/Hiszpanek zakwaterowanych w Hostelu Jurajskim w Domaniewicach wraz z 3 nauczycielami uczestniczy w wymianie ogólnej z uczniami ZS Wolbrom, którzy w kwietniu uczestniczyli w takiej samej mobilności w Kordobie. Polega ona na udziale w zorganizowanych warsztatach, rajdach, zajęciach językowych na terenie szkoły , miasta, okolicznych miejscowości.

Celem projektu jest:

– rozwój językowy uczniów zdolnych oraz uczniów z brakami lub różnymi dysfunkcjami

– wymiana kulturowa, nauka szacunku i tolerancji wobec innych kultur, wyznać, mniejszości narodowych,

– poznanie dziedzictwa narodowego obu krajów,

– wymiana dobrych praktyk,

– nawiązywanie i budowanie relacji pomiędzy dwoma różnymi kulturami.

Ponadto zaplanowane są warsztaty, zajęcia, eventy jak:

– rajd Smoleń – Domaniewice (warsztaty integracyjno-ekologiczne),

– Rajd Ojców -Pieskowa Skała – warsztaty zorganizowane przez Fundację Archezja,

– wycieczka do Krakowa,Wieliczki i Oświęcimia,

– wyjazd do Ogrodzieńca,

– gra terenowa po Wolbromiu, zajęcia ekologiczne, językowe, profilaktyczno-wychowawcze,

– wizyta w DK Wolbrom,

– zwiedzanie podziemi w Olkuszu oraz ruin zamku w Rabsztynie,

– wyjazd do Miechowa na basen i kręgle,

– wizyta i zajęcia z wychowankami OREW Wolbrom.