Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOLBROM OGŁASZA KONKURS NA 3 WOLNE STANOWISKA W STRAŻY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU

Główna treść

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOLBROM OGŁASZA KONKURS NA 3 WOLNE STANOWISKA W STRAŻY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU

Konkurs dotyczy 3 wolnych stanowisk w Straży Miejskiej

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

1.Wymagania niezbędne (formalne):

 1. wykształcenie średnie
 2. obywatelstwo polskie
 3. ukończony 21 rok życia
 4. stan zdrowia pozwalający na objęcie stanowiska, w tym sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
 5. podstawowa znajomość aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz straży gminnych/miejskich oraz ustawy o ochronie danych osobowych
 6. nienaganna opinia
 7. uregulowany stosunek do służby wojskowej
 8. niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 9. korzystanie z pełni praw publicznych
 10. pełna zdolność do czynności prawnych

Niespełnienie któregokolwiek z niezbędny wymagań powoduje odrzucenie oferty.

Szczegóły naboru (kliknij)

Do pobrania:

 1. Zalacznik_nr_1KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ
 2. Zalacznik_nr_2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych