Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie w 2015 r.

Główna treść

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie w 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie w 2015 r. realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118)

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2