Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOLBROM zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego „Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Główna treść

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOLBROM zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego „Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOLBROMzaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID -19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.   

I. Rodzaj zadania publicznego:  W ramach realizacji zadania „Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi z terenu Miasta i Gminy Wolbrom w 2021 roku” oczekiwane są działania takie jak:

  • Wparcie budujące odporność organizmu poprzez wzbogacenie diety w produkty roślinne wysokowitaminowe oraz ich przetwory tj. sałatki, kiszonki, soki. W ramach działania minimum 70 osobom  niepełnosprawnym  planujemy zapewnić dostęp do 3 porcji owoców i/lub warzyw na każdy dzień tygodnia.  Paczka ze zdrowymi produktami wzbogacającymi dietę osób biorących udział we wsparciu będzie dostarczana  co 2 dzień roboczy. W ramach wsparcia osoby niepełnosprawne mają otrzymać w sumie 3 produkty na każdy dzień tygodnia.
  • Wsparcie dietetyczne. Zapewnienie wiedzy z zakresu roli zdrowego żywienia w budowaniu odporności organizmu. W ramach działania planujemy przeprowadzenie doradztwa dietetycznego w wymiarze minimum 1 godzina dla 70 uczestników projektu. tj. minimum 70h. doradztwo ma być przeprowadzone przez wykwalifikowanego dietetyka z minimum rocznym doświadczeniem w świadczeniu usług.  Wiedza ma być przekazana w zrozumiałej i przyswajalnej dla osoby niepełnosprawnej formie w temacie szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej poprzez właściwą dietę.
  • Wsparcie w budowaniu kondycji  – terapia ruchowa. Wsparcie przeprowadzone przez specjalistę z zakresu rehabilitacji lub fizjoterapii polegające na zapewnieniu doradztwa specjalistycznego z zakresu budowania świadomości o roli aktywności fizycznej w budowaniu odporności i sprawności organizmu.  Wsparcie przewidziane dla 70 uczestników projektu w wymiarze minimum 1 h na osobę tj. 70h.

Pobierz :

  1. Zarządzenie Nr 111.pdf
  2. OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zalacznik-nr-1 (doc)
  3. SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zalacznik-nr-2 (doc)