Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz nagrodził projektantów rewitalizacji wolbromskiego parku

Główna treść

Burmistrz nagrodził projektantów rewitalizacji wolbromskiego parku

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Parku Miejskiego w Wolbromiu został rozstrzygnięty w grudniu ub. roku. Zwycięzcami okazał się zespół projektowy w składzie mgr inż. arch. Michalina Łomozik z Pawłowic Śląskich oraz dr inż. Łukasz Musiaka z Łodzi. Zwycięski projekt Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik nagrodził kwotą 10 tys. zł. Uroczystość przekazania symbolicznego czeku odbyła się 30 stycznia br. w sali narad UMiG Wolbrom.

– Przypominam, że to jest koncepcja, nie projekt budowlany, więc ostateczna wersja może się różnić. Gratulując zwycięzcom konkursu chciałem jednocześnie złożyć podziękowania dla Sądu Konkursowego oraz Rady Miasta na czele z Panem Przewodniczącym Dariuszem Gorgoniem. Przedstawione opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Parku Miejskiego w Wolbromiu przedstawia się naprawdę interesująco – ocenił burmistrz Adam Zielnik

Głównym zamierzeniem koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Wolbromiu jest stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej, która podkreśli status i rangę miasta, a także podniesie atrakcyjność turystyczną Wolbromia.Projekt zakłada wydzielenie trzech stref: kultury, rekreacji i wypoczynku oraz sportu.

Planuje się między innymi:

  • wyeksponowanie istniejącego drzewostanu, regulację naturalnej roślinności oraz nowe nasadzenia z rodzimych gatunków;
  • uporządkowanie brzegu rzeki wraz z budową siedzisk i budową mostków;
  • budowę amfiteatru, fontanny posadzkowej, elementów małej architektury;
  • budowę nowych ścieżek i toru rowerowo-rolkowego;

a także budowę parkowych urządzeń sportowych i placów zabaw.


Zapraszamy do galerii zdjęć wizualizacyjnych nowego parku. 

GALERIA ZDJĘĆ