Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz odebrał promesę 600 tys. złotych na żłobek „Wesołe Pszczółki”

Główna treść

Burmistrz odebrał promesę 600 tys. złotych na żłobek „Wesołe Pszczółki”

W dniu 2 marca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia promes w ramach Programu „Maluch+” na utworzenie nowych miejsc opieki przedstawicielom 14 małopolskich gmin. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik z rąk Krzysztofa Michałkiewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika promesę na dofinansowanie z programu Maluch + wysokości 600 tys. zł. na żłobek gminny „Wesołe Pszczółki”.
Jak informuje nas Burmistrz Adam Zielnik, żłobek gminny „Wesołe Pszczółki” przeznaczony dla 30 maluszków (od 20 tygodnia życia do lat trzech) powstanie przy Przedszkolu Publicznym nr 1 kosztem 928 211,00 zł., wkładzie własnym 328 211,00 zł. i dotacji 600 000,00 zł. Gmina Wolbrom otrzymała wsparcie z edycji programu „Maluch+“ 2018, (z modułu 1b) przeznaczonego na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce.
Zgodnie z projektem, na placu przedszkola zostanie wybudowany budynek o łącznej powierzchni użytkowej 274 m2. z ciągiem komunikacyjnym, węzłem sanitarnym, kotłownią i dwiema salami o powierzchni ok. 66 m2 każda. Budynek żłobka zostanie połączony z przedszkolem przewiązką.