Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz ogłosił przetarg na Gołaczewiankę!

Główna treść

Burmistrz ogłosił przetarg na Gołaczewiankę!

W dniu 14 kwietnia br. Burmistrz Adam Zielnik ogłosił przetarg na przebudowę tzw. Gołaczewianki, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000 do km 5+000 w miejscowości Gołaczewy i Chełm, Gmina Wolbrom”.

Chodzi tu o 5 kilometrowy odcinek byłej drogi powiatowej, prowadzącej od DW 783 w Gołaczewach do DW 794 w Chełmie, którą burmistrz Adam Zielnik przejął do zasobu dróg gminnych od Powiatu Olkuskiego z dniem 01.01.2022r.

Zakres zamówienie obejmuje pełną przebudowę obejmującą wymianę i wzmocnienie istniejącej jezdni oraz odbudowę poboczy i rowów a także wykonanie chodników dla pieszych w terenach zabudowanych.

Pełne ogłoszenie o przetargu, do uczestnictwa w którym zachęca Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, zamieszczono na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/597875

Termin składania ofert upływa z dniem:12-05-2022, godz. 09:00:00.

Przewidywany termin realizacji zadania: do 800 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak już informowaliśmy, inwestycja otrzymała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Burmistrz Adam Zielnik, stosowną umowę na dotację, podpisał podczas oficjalnej ceremonii odbywającej się w dn. 21 marca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w obecności posłów: Filipa Kaczyńskiego i Rafała Bochenka oraz wojewodów: Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego i Ryszarda Pagacza – Wicewojewody Małopolskiego.

Na „Gołaczewiankę” otrzymaliśmy ponad 10 mln. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina dokłada prawie 7 mln zł. Dlatego składam serdeczne podziękowania dla: Pana Ministra Jacka Osucha – Wiceministra Sportu i Turystyki oraz Pana Wojewody Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego, jak również dla Panów Marszałków: Ryszarda Terleckiego i Wicemarszałka Senatu Marka Pęka – dziękuje Burmistrz Adam Zielnik.