Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz podpisał umowę na budowę chodnika w Wierzchowisku

Główna treść

Burmistrz podpisał umowę na budowę chodnika w Wierzchowisku

Jak już informowaliśmy, jeszcze w tym roku, w ramach I etapu, powstanie ok. 420 metrowy odcinek chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 783. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa chodnika przy DW 783 w m. Wierzchowisko, odc. 210 km 0+243,50 – 1+084,78 – etap I” (kontynuacja), przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn.zm.) w dniu 14.01.2021r. została zawarta umowa z Wolbromskim Zakładem Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom, na kwotę 417.491,14 zł brutto.

Wartość zadania to 683 tys. zł. w tym 209 tys. zł. dofinansowania od Województwa Małopolskiego. 

Za udzielone dofinansowanie burmistrz Adam Zielnik składa podziękowania dla Zarządu Województwa w osobach Panów Marszałków: Witolda Kozłowskiego, Łukasza Smółki, Tomasza Urynowicza, Pań Marszałek: Marty Malec-Lech i Iwony Gibas oraz dla radnego Sejmiku Pana Andrzeja Wójcika.

Zgodnie z planem w II etapie (w 2022 roku) chodnik zostanie przedłużony o kolejne 420 metrów.