Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz podpisał umowę na modernizację boiska w Dłużcu

Główna treść

Burmistrz podpisał umowę na modernizację boiska w Dłużcu

W październiku br. zakończyła się procedura przetargowa związana z zadaniem „Modernizacja boiska sportowego piłkarskiego w Dłużcu”. Spośród 5 ofert, za najkorzystniejszą, wg kryteriów, została wybrana oferta złożona przez firmę P.H.U. GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda z Preczowa, której oferta opiewała na kwotę 615 000 zł brutto.

Zgodnie z umową zawartą z wybranym wykonawcą, dotychczasowe boisko z nawierzchnią z trawy naturalnej, zastąpi nawierzchnia z trawy syntetycznej. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: prac ziemnych wraz z drenażem, podbudową, montażem trawy syntetycznej z zasypaniem granulatem i piaskiem kwarcowym, malowaniem linii oraz montażem bramek i siatką o wymiarach 5×2 m. Boisko do piłki nożnej posiadać będzie wymiary 62,0 x 30,0 m. i będzie podobne do zmodernizowanego z początkiem 2023 r. boiskiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu.