Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz pogratulował laureatom konkursów językowych

Główna treść

Burmistrz pogratulował laureatom konkursów językowych

10 czerwca na zaproszenie Burmistrza Adama Zielnika, przybyli do urzędu laureaci konkursów języków obcych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Wolbrom. Tradycyjnie, do składanych uczniom gratulacji burmistrz Adam Zielnik przekazał upominki i życzenia dalszych sukcesów.

Cele konkursów językowych zorganizowanych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wolbromiu:

 • popularyzacja języka angielskiego i niemieckiego wśród dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, 
 • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy,
 • podnoszenie poziomu umiejętności językowych,
 • współpraca nauczycieli języków obcych Gminy Wolbrom w procesie kształtowania osobowości i wrażliwości uczniów,
 • promowanie osiągnięć uczniów.

VII Miejsko-Gminny Konkurs Języków Obcych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom dla uczniów klas VII-VII Szkoły Podstawowej oraz klas III oddziałów gimnazjalnych gminy Wolbrom.

Do konkursu z języka niemieckiego przystąpili uczniowie:

 • z Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu,
 • Zespołu Szkół w Wolbromiu, 
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie, 
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich, 
 • Zespołu Szkół w Dłużcu.

Najlepsze wyniki osiągnęli:
1. miejsce – Bartosz Gwiazda – Zespół Szkół w Wolbromiu (nauczyciel  Agnieszka Szczepankiewicz)
2. miejsce – Kajetan Urbański – Zespół Szkół w Wolbromiu (nauczyciel Agnieszka Szczepankiewicz)
3. miejsce – Angelika Nowak – Zespół Szkół w Dłużcu (nauczyciel Agnieszka Koryto).

Zmagania z języka angielskiego przystąpili uczniowie reprezentujący:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu
 2. Zespół Szkół w Wolbromiu
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie
 4. Zespół Szkół w Dłużcu
 5. Zespół Szkół w Gołaczewach
 6. Szkołę Podstawowa w Jeżówce
 7. Szkołę Podstawową w Zarzeczu
 8. Niepubliczną Szkołę Podstawową w Porębie Dzierżnej

W sumie w etapie szkolnym konkursu z języka angielskiego udział wzięło 116 uczniów. 30 uczniów zakwalifikowanych zostało do etapu gminnego. Do etapu gminnego z języka  niemieckiego zakwalifikowało się 10 uczestników. 
Etapy szkolne konkursów  obejmowały zadania leksykalno- gramatyczne, natomiast etap gminny z języka angielskiego sprawdzał także umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz słuchanego.  

Etap gminny odbył się 6 czerwca 2019 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym na osiedlu Łokietka.

W etapie gminnym z języka angielskiego najlepsze wyniki osiągnęli:
1. miejsce – Łukasz Zaręba – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wolbromiu (nauczyciel Dominika Urbaniak)
2. miejsce – Wiktoria Kuźmińska  – Zespół Szkół w Wolbromiu – (nauczyci Beata Miłoszewska – Wilk)
3. miejsce – Filip Trzęsiński –  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wolbromiu – (nauczyciel Nina Wiercioch)

XIII Gminny Konkurs  Języka Angielskiego dla uczniów klas 4-6 o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy

Etap szkolny, który odbył się 9 maja obejmował zadania dotyczące gramatyki, słownictwa, kulturoznawstwa, natomiast etap gminny, do którego zostało zakwalifikowanych 20 uczniów sprawdzał ponadto umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość legend irlandzkich oraz wiedzę o Irlandii. 
Szkoły biorące udział w XIII Konkursie Języka Angielskiego dla klas 4-6 o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu
 2. Zespół Szkół w Wolbromiu
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie
 4. Szkoła Podstawowa w Chełmie
 5. Szkoła Podstawowa w Jeżówce
 6. Zespół Szkół w Dłużcu

W etapie gminnym, który odbył się także 6 czerwca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wolbromiu, w budynku na osiedlu Wł.Łokietka najlepsze wyniki uzyskali: 
1. miejsce – Zuzanna Domagała – Zespół Szkół w Wolbromiu (nauczyciel Edyta Domagała)
2. miejsce – Wiktor Tomsia – Szkoła Podstawowa w Zarzeczu (nauczyciel Teresa Szczepanek)
3. miejsce – Kamila Siedlarska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wolbromiu (nauczyciel Jolanta Haberka)

Dziękujemy serdecznie uczniom za udział w konkursie oraz nauczycielom: Agnieszce Szczepankiewicz, Agnieszce Koryto, Wiktorii Rusyn-Myszor, Edycie Domagale, Beacie Miłoszewskiej – Wilk, Marcinowi Szymczykowi, Katarzynie Barczyk, Teresie Szczepanek, Dominice Marchaj, Mateuszowi Makowskiemu, Justynie Wdowik , Beacie Stefańskiej – Jajkiewicz, Agnieszce Lepiarczyk.

Dyrekcja oraz Zespół Nauczycieli Języków Obcych ZSP w Wolbromiu składa serdeczne podziękowania sponsorom konkursu:
-Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom – Panu Adamowi Zielnikowi, za ufundowanie pucharów i nagród
-Radzie Rodziców przy ZSP w Wolbromiu z przewodniczącą panią Joanną Kyć, za ufundowanie poczęstunku dla uczestników etapu finałowego.
-Wydawnictwu MacMillan za zakup gadżetów

Galeria zdjęć