Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz powierzył nominacje i awanse nauczycielom

Główna treść

Burmistrz powierzył nominacje i awanse nauczycielom

30 sierpnia, Burmistrz MiG Wolbrom Adam Zielnik wręczył uroczyście cztery nominacje dyrektorskie i jeden akt awansu zawodowego nauczycielom pracującym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom.

Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół: SP Chełm, SP Jeżówka, SP Wierzchowisko i ZSP Kąpiele Wielkie odbyły się w marcu 2022 r. W wyniku przeprowadzonych  postępowań konkursowych,  Komisja Konkursowa wyłoniła następujących kandydatów:
Wiktora Fuglewicza na stanowisko dyrektora ZSP w Kąpielach Wielkich;
Ewę Przyjemską-Kondziołkę na stanowisko dyrektora  SP W Wierzchowisku .
Do konkursów na stanowiska dyrektorów w pozostałych szkołach nie zgłosił się żaden kandydat.
W związku z tym, na rok szkolny 2022/2023 powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły

Mateuszowi Makowskiemu – w Szkole Podstawowej w Jeżówce,

oraz Jolancie Pałce – w Szkole Podstawowej w Chełmie.

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego został wręczony p. Ewie Chaberce, nauczycielce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie. W roku szk. 2021/2022 do organu prowadzącego szkoły wpłynął jeden wniosek o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w ramach awansu zawodowego nauczyciela. W dniu 22 sierpnia 2022 w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom odbył się egzamin na nauczyciela mianowanego. Pani Ewa uzyskała akceptację Komisji Egzaminacyjnej.