Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz przekazał sprzęt ratownikom z jednostek OSP

Główna treść

Burmistrz przekazał sprzęt ratownikom z jednostek OSP

19 października w sali OC Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu odbyła się uroczystość przekazania zakupionego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP, działających na terenie gminy Wolbrom. Sprzęt, który na ręce przedstawicieli jednostek OSP przekazał Burmistrz Adam Zielnik został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez: Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminę Wolbrom.

W czerwcu 2021 roku Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” dla jednostek OSP spoza KSRG przyznała wsparcie finansowe o łącznej wysokości 26 195,00 złotych.
Po wyłożeniu z budżetu gminnego kwoty 26 819 wsparcie finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia otrzymały następujące jednostki OSP:

 1. OSP w CHRZĄSTOWICACH – 3.050,00 zł – w tym kwota 700,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, kwota 1.750,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia ochronnego oraz kwota 600,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu informatyki i łączności,
 2. OSP w DŁUŻCU – 3.502,00 zł – w tym kwota 997,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz kwota 2.505,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia ochronnego.
 3. OSP w DOMANIEWICACH – 885,00 zł – w tym kwota 650,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz kwota 235,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia ochronnego.
 4. OSP w GOŁACZEWACH – 9.300,00 zł – w tym kwota 1.500,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, kwota 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia ochronnego oraz kwota 1.800,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu informatyki i łączności
 5. OSP w KĄPIELACH WIELKICH – 3.576,00 zł – w tym kwota 2.750,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz kwota 826,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia ochronnego.
 6. OSP w LGOCIE WIELKIEJ – 3.225,00 zł – w tym kwota 2.125,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz kwota 1.100,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia ochronnego.
 7. OSP w PORĘBIE DZIERŻNEJ – 3.306,00 zł – w tym kwota 825,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia ochronnego oraz kwota 2.481,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej.
 8. OSP w SULISŁAWICACH – 3.216,00 zł – w tym kwota 716,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia ochronnego oraz kwota 2.500,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej.
 9. OSP w WIERZCHOWISKU – 8.500,00 zł – w tym kwota 8.165,50 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia ochronnego oraz kwota 334,50 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej.
 10. OSP w ZAŁĘŻU – 3.315,00 zł – na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej.
 11. OSP w ZARZECZU – 6.049,00 zł – w tym kwota 2.550,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia ochronnego oraz kwota 3.499,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej.
 12. OSP w ZASĘPCU – 5.090,00 zł – w tym kwota 340,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz kwota 4.750,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia ochronnego.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” przyznał Gminie Wolbrom prawie 37 tys. zł. z przeznaczeniem na sprzęt i wyposażenie jednostek OSP.
Z funduszu programu oraz dotacji z Gminy Wolbrom zakupiony sprzęt i wyposażenie otrzymały niżej wymienione jednostki:

 1. OSP w Wierzchowisku:
 • 1 kpl. Motopompa WT-30X do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych. Wartość brutto: 8300,00 zł.
 • 1 szt. Detektor wielogazowy MSA typ Altair 4X R (Bluetooth) CH4 (4,4%), O2, CO, H2S, BT, EU. Wartość brutto: 3500,00 zł.
 1. OSP w Porębie Dzierżnej:
 • 1 kpl. Motopompa WT-30X do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych. Wartość brutto: 8300,00 zł.
 1. OSP w Sulisławicach:
 • 1 kpl. Motopompa WT-30X do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych. Wartość brutto: 8300,00 zł.
 • 6 szt. Latarka kątowa Streamlight SURVIVOR LED IEC TYPE C ATEX. Wartość brutto: 8400,00 zł.
 1. OSP w Zarzeczu:
 • 1 szt. Pilarka spalinowa ratownicza STIHL MS 462 C-M R. Wartość brutto: 6400,00 zł.
 • 1 szt. Parawan PROTEKT GT030 181 z taśmami odblaskowymi i napisem STRAŻ. Wartość brutto: 1800,00 zł.
 • 1 szt. Wentylator oddymiający FOGO MW-22. Wartość brutto: 4000,00 zł.
 1. OSP w Kąpielach Wielkich:
 • 1 szt. Pilarka spalinowa ratownicza STIHL MS 462 C-M R. Wartość brutto: 6400,00 zł.
 • 1 szt. Motopompa pływająca NIAGARA 2. Wartość brutto: 6500,00 zł.
 1. OSP w Gołaczewach:
 • 1 szt. Bosak teleskopowy dielektryczny BTD-B MS. Wartość brutto: 2400,00 zł.
 • 1 szt. Parawan PROTEKT GT030 181 z taśmami odblaskowymi i napisem STRAŻ. Wartość brutto: 1800,00 zł.
 • 4 szt. Latarka kątowa Streamlight SURVIVOR LED IEC TYPE C ATEX. Wartość brutto: 5600,00 zł.
 1. OSP w Załężu:
 • 5 szt. Pożarniczy wąż tłoczny W-52-20-ŁA/PCV. Wartość brutto: 800,00 zł.
 • 5 szt. Pożarniczy wąż tłoczny W-75-20-ŁA/PCV. Wartość brutto: 1200,00 zł.

Za przyznane wsparcie burmistrz składa podziękowania dla Panów Komendantów PSP: Głównego Pana nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, Wojewódzkiego Pana st. bryg. Piotra Filipka, Powiatowego Pana bryg. Zbigniewa Września, oraz podziękowania dla Zarządu WFOŚiGW w Krakowie w osobach Państwa Prezesów: Kazimierza Koprowskiego i Anny Biedermann-Zaręby.

Należy przypomnieć, iż w 2021 roku jednostka OSP w Strzegowej otrzymała wsparcie finansowe na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego marki Renault. Pojazdt został zakupiony kosztem 849.930,00 zł brutto. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło łącznie 435 tys. zł., z czego 265 tys. zł. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i 170 tys. zł. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zakup ten, kwotą 415 tys. złotych wsparła ponadto Gmina Wolbrom. Wóz ratowniczo-gaśniczy Renault zawitał do jednostki OSP w Strzegowej w dniu 21 września 2021 roku. Jest to już dziesiąty nowo zakupiony dla jednostek z gminy Wolbrom samochód ratowniczo-gaśniczy.