Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz uhonorował wybitnych sportowców

Główna treść

Burmistrz uhonorował wybitnych sportowców

Zgodnie z Zarządzeniem nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, Adam Zielnik za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej postanowił nagrodzić i wyróżnić sportowców. Zarówno zawodnicy, którzy osiągnęli znaczące wyniki w swoich dziedzinach w roku 2017 zostali zaproszeni przez Burmistrza do Domu Kultury, gdzie podczas odbywającej się Sesji Rady Miasta zostali nagrodzeni listami i czekami wartościowymi.
Burmistrz Adam Zielnik gratulując zawodnikom sportowych osiągnięć, dziękował za to, że swoją postawą i hartem ducha, godnie reprezentują Miasto i Gminę Wolbrom na zawodach sportowych różnego szczebla. Adam Zielnik życzył także dalszych sukcesów w sportowej rywalizacji i pracy na rzecz rozwoju sportu, pomyślności i realizacji wszystkich ambitnych planów oraz niesłabnącego entuzjazmu do dalszego działania. Najlepsze życzenia i gratulacjee od radnych Rady Miejskiej na czele z jej Przewodniczącym Dariuszem Gorgoniem.

Za osiągnięcia sportowe w 2017 roku zostali nagrodzeni:

- Pani Wioleta Myszor - nagroda I stopnia 550 zł za współzawodnictwo międzynarodowe 
- Pani Klaudia Cieślik - nagroda I stopnia 550 zł za współzawodnictwo międzynarodowe 
- Nikola Szlachta - nagroda I stopnia  550 zł za współzawodnictwo międzynarodowe 
- Paulina Szlachta - nagroda I stopnia 550 zł za współzawodnictwo międzynarodowe 
- Aleksandra Kaleta - nagroda I stopnia 550 zł za współzawodnictwo międzynarodowe 
- Marta Kuraś - nagroda II stopnia 450 zł za współzawodnictwo międzynarodowe 
- Aleksandra Zielnik - nagroda II stopnia 300 zł za współzawodnictwo krajowe 
- Dawid Petlic - nagroda II stopnia  300 zł za współzawodnictwo krajowe 
- Jakub Papaj - nagroda II stopnia  300 zł za współzawodnictwo krajowe 
- Filip Papaj - nagroda II stopnia 300 zł za współzawodnictwo krajowe 
- Anna Paś - nagroda II stopnia300 zł za współzawodnictwo krajowe 
- Anna Kaleta - nagroda II stopnia 300 zł za współzawodnictwo krajowe

Wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej przyznawane są zawodnikom, będącym mieszkańcami Miasta i Gminy Wolbrom lub reprezentującym Miasto i Gminę Wolbrom. Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, po rozpatrzeniu stosownych wniosków, które składane są do końca grudnia danego roku i podlegają one wspólnemu rozpoznaniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: macierzysty klub sportowy zawodnika, trenera lub działacza właściwy polski związek sportowy, wojewódzki związek sportowy oraz właściwy wydział ds. sportu Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.


PREZENTACJA NAGRODZONYCH:
 GALERIA ZDJĘĆ: