Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz uhonorował wybitnych sportowców

Główna treść

Burmistrz uhonorował wybitnych sportowców

Zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, Adam Zielnik za osiągnięte wyniki sportowe oraz w działalności sportowej postanowił nagrodzić i wyróżnić najlepszych sportowców. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 marca 2019 r. w Strażnicy OSP, podczas odbywającej się w niej Sesji Rady Miasta. Sportowcy, którzy osiągnęli znaczące wyniki w swoich dziedzinach w roku 2018 zostali uhonorowani listami i czekami wartościowymi, które wręczał Burmistrz Adama Zielnik wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Bartłomiejem Żurkiem.

Burmistrz gratulując zawodnikom sportowych osiągnięć, dziękował za to, że swoją postawą i hartem ducha, godnie reprezentują Miasto i Gminę Wolbrom na zawodach sportowych różnego szczebla. Adam Zielnik życzył także dalszych sukcesów w sportowej rywalizacji i pracy na rzecz rozwoju sportu, pomyślności i realizacji wszystkich ambitnych planów oraz niesłabnącego entuzjazmu do dalszego działania. Najlepsze życzenia i gratulacje przekazali również radni Rady Miejskiej na czele z jej Przewodniczącym Bartłomiejem Żurkiem.

Za osiągnięcia sportowe w 2018 roku zostali nagrodzeni:

Nagroda za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym:
Aleksandra Kaleta (UKS Judo Wolbrom) – I stopnia w wysokości 1000,00 zł.


Nagrody za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym:

Marta Kuraś – UKS Judo Wolbrom, Paulina Szlachta – UKS Judo Wolbrom,
Klaudia Cieślik -UKS Judo Wolbrom,
Filip Błasik – UKS Diana – nagroda I stopnia w wysokości 400,00 zł.

Jakub Substelny-UKS Judo Wolbrom, Dominik Król-UKS Judo Wolbrom, Aleksandra Zielnik -UKS Diana i Jurajski Klub Oyama Karate, Dawid Petlic -UKS Diana, Filip Papaj – Jurajski Klub Oyama Karate, Jakub Papaj – Jurajski Klub Oyama Karate , Igor Kołodziej– Jurajski Klub Oyama Karate – nagroda II stopnia w wysokości 300,00 zł.

Nadia Woźniczko -UKS Judo Wolbrom, Natalia Sałek –UKS Judo Wolbrom, Roksana Zyś -UKS Judo Wolbrom, Jakub Wróbel -Jurajski Klub Oyama Karate, Szymon Palusiński –Jurajski Klub Oyama Karate, Agata Makowska -Jurajski Klub Oyama Karate – nagroda III stopnia w wysokości 200,00 zł. 

Wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej przyznawane są zawodnikom, będącym mieszkańcami Miasta i Gminy Wolbrom lub reprezentującym Miasto i Gminę Wolbrom. Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, po rozpatrzeniu stosownych wniosków, które składane są do końca grudnia danego roku i podlegają one wspólnemu rozpoznaniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: macierzysty klub sportowy zawodnika, trenera lub działacza właściwy polski związek sportowy, wojewódzki związek sportowy oraz właściwy wydział ds. sportu Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.