Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz wyróżniony medalem z okazji 100-lecia powołania Policji Państwowej

Główna treść

Burmistrz wyróżniony medalem z okazji 100-lecia powołania Policji Państwowej

Wczoraj Komendanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu – młodszy inspektor Jarosław Klich oraz jego zastępca podinspektor Adam Milanowski złożyli wizytę Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom Adamowi Zielnikowi. Podczas odwiedzin funkcjonariusze w podziękowaniu za dotychczasową współpracę i wsparcie dla KP Olkusz uhonorowali Burmistrza Adama Zielnika medalem z brązu, wydanym z okazji 100-lecia powołania Policji Państwowej.

„Rewanżując” się burmistrz Zielnik złożył komendantom osobiste, najlepsze życzenia z okazji jubileuszu Policji, a także pogratulował niedawnych awansów.
Obaj byli mianowani na stanowiska komendantów KPP Olkusz w kwietniu br. Awansowany przed kilkunastoma dniami na stopień młodszego inspektora Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu Jarosław Klich, od 2010 roku nadzorował pion kryminalny olkuskiej Policji. Natomiast I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – świeżo mianowany podinspektor Adam Milanowski, przez ostatnie 13 lat pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Wolbromiu.

Wizyta w Urzędzie była też okazją do roboczych rozmów, których głównym tematem była propozycja ponownej organizacji na terenie Gminy Wolbrom, ogólnopolskiej edycji akcji informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
Dbając o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, KPP w Olkuszu wspólnie z KPP w Chrzanowie, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Olkusz oraz Urzędem Miasta i Gminy Wolbrom, przeprowadziła powyższe działania edukacyjno-informacyjne w ubiegłym roku na wodach Zalewu Wolbromskiego.
Jak uzgodniono, tegoroczna akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” odbędzie się już 28 sierpnia. Na akwen Zalewu Wolbromskiego już dziś zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych Burmistrz Adam Zielnik wraz z funkcjonariuszami olkuskiej Policji i WOPR.