Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz zaprasza na konsultacje społeczne

Główna treść

Burmistrz zaprasza na konsultacje społeczne

Burmistrz MiG Wolbrom informuje, że Gmina Wolbrom przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2025 oraz do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020. 10 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 16:00 w DK Wolbrom odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na które zapraszamy mieszkańców, gorąco zachęcając do udziału w pracach nad tworzeniem tych dokumentów.

Podczas tego spotkania chcemy wspólnie odpowiedzieć na pytania:

– w jakim kierunku zmierzać by stworzyć optymalne warunki dla rozwoju Gminy i jej Mieszkańców?

– jakie działania realizować aby osiągać zakładane cele przy wykorzystaniu już dostępnych zasobów Gminy Wolbrom?

Chcielibyśmy, aby Państwo, jako lokalna społeczność włączyli się w pracę nad Strategią Rozwoju Gminy oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji i mogli współdecydować o najważniejszych założeniach tych dokumentów, określających kierunki rozwoju naszego regionu.


Z poważaniem

Adam Zielnik
Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom