Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz zawarł umowę na remont drogi gminnej nr 120700K w Wierzchowisku

Główna treść

Burmistrz zawarł umowę na remont drogi gminnej nr 120700K w Wierzchowisku

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zawarł umowę na remont kolejnej drogi gminnej. Chodzi o kilometrowej długości odcinek drogi 120700K w Wierzchowisku.

Do ogłoszonego we wrześniu przetargu wpłynęło 10 ofert. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 1.037.139,44 zł, zaś najdroższa na 1.489.382,67 zł. Zamawiający – Gmina Wolbrom poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę: 1.081.061,12 zł brutto.

W oparciu o kryteria wyboru ofert, za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. z Włoszczowy z ceną ofertową: 1.037.139,44 zł.

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą w dniu 25.10.23 r. zamówienie ma być gotowe z końcem czerwca 2024 r. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, odcinkową wymianę podbudowy, roboty ziemne, utwardzenie poboczy materiałem kamiennym.

Prace remontowe drogi gminnej zostały wsparte z Rządowego Programu Rozwoju Dróg kwotą 540 530,00 zł. Reszta kosztów zostanie pokryta z budżetu Gminy Wolbrom.