Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Było sobie miasteczko-czyli Wolbrom na starej fotografii

Główna treść

Było sobie miasteczko-czyli Wolbrom na starej fotografii

Zachęcamy do obejrzenia otwartej 10 lipca plenerowej wystawy fotograficznej „Było sobie miasteczko” – czyli Wolbrom na starej fotografii Ekspozycja prezentuje ciekawe reprodukcje archiwalnych dokumentów, pocztówek i zdjęć Wolbromia do 1945 roku zgromadzone przez lokalnych pasjonatów, którzy udostępnili swoje cenne zbiory. Tematyka wystawy obejmuje skany fotografii oraz dokumentów przedstawiające:

Dokumenty nadanych przywilejów miastu

 • Panorama Wolbromia
 • I Wojna Światowa
 • II Wojna Światowa
 • Linia kolejowa
 • Fabryka,
 • Stadion,
 • Ochronka
 • Rynek
 • Ulica Miechowska
 • Ulica Krakowska
 • Ulica Mariacka
 • Ulica Kościuszki
 • Kościółek szpitalny
 • Kościół parafialny

Wystawa na wolbromskim Rynku trwać będzie do końca września. Następnie przeniesiona zostanie do Domu Kultury. Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą ekspozycją historyczną.

„Pragniemy zaprezentować Państwu reprodukcje archiwalnych dokumentów, pocztówek i zdjęć Wolbromia do 1945 roku. Przedstawiają one najważniejsze przestrzenie naszego miasta, które stanowią o jego trwaniu oraz warunkują rozwój. Wielokulturowa historia Wolbromia pokazuje, że na przestrzeni wieków miasto tworzyli ludzie przedsiębiorczy, który nie poddawali się różnorodnym przeciwnościom, m.in. wojnom, pożarom, czy epidemiom. Oczywiście, jak w każdej zbiorowości pomiędzy różnym grupami zdarzały się konflikty o podłożu religijnym, czy ekonomicznym. Jednak dzięki otwartości na nowoczesne rozwiązania i zaradności, Wolbrom zyskiwał impuls do rozwoju. Tak piszą o wystawie ich twórcy, czyli Ireneusz Mudyń – prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Wolbromiu oraz Radosław Kuś – kurator wystawy. Za inspirację do jej powstania podają zbliżająca się rocznicę 700-lecia miasta.
Organizatorzy dziękują osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania wystawy. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pani Iwony Gibas i Pana Łukasza Smółki z Zarządu Województwa Małopolskiego za przyznane wsparcie finansowe i objęcie wystawy swoim patronatem. Dziękujemy Panu Adamowi Zielnikowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom za patronat oraz udostępnienie części płyty rynku, na której możliwa jest prezentacja wystawy. Słowa podziękowania kierujemy również do Pana Piotra Pięty – Prezesa Zarządu FTT Wolbrom S.A. oraz Pani Anny Glanowskiej – Prezesa Zarządu PPWG Wolmot Sp. z o.o. za udzielone wsparcie finansowe.
Przygotowanie wystawy, na której prezentowane są niezwykle interesujące dla historii Wolbromia pocztówki i zdjęcia, wiele z nich po raz pierwszy, nie byłoby możliwe bez udziału pasjonatów, którzy udostępnili swoje cenne zbiory oraz udzielili wielu ciekawych informacji. Są nimi: Wiesław Biernacki, Dariusz Bińczycki, Marek Dulski, Renata Grela, Waldemar Grudzień, Krystyna Krzemień, Danuta Kur, Jerzy Manikowski, Stanisław Milejski, Krzysztof Nowakowski, Stanisław Osmenda, Artur Rotarski, Marcin Tracz, Andrzej Wawrzeńczak. Wszystkim Państwu składamy wielkie podziękowania.
Pozostałe zdjęcia oraz inne archiwalne dokumenty pochodzą z następujących instytucji: Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Państwowego w Kielcach, Austriackiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Narodowej, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromiu, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus”
– czytamy w opisie wystawy.

Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Wolbromiu.
Koordynator: Radosław Kuś.
Patronat:

 • Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita,
 • Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas,
 • Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik,
 • Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr. hab. Monika Bogdanowska.

Patronat medialny: Wieści Wolbromskie, Przegląd Olkuski.

Mecenat: MAŁOPOLSKA, FTT WOLBROM, WOLMOT.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.