Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Były hotel przestanie straszyć

Główna treść

Były hotel przestanie straszyć

W dniu 25. kwietnia burmistrz ogłosił przetarg na przebudowę, straszącego od lat swym wyglądem, budynku byłego hotelu robotniczego na lokale mieszkalne. W 5. kondygnacyjnym budynku będzie ich 48, a ponadto lokale usługowe na parterze oraz pomieszczenia gospodarcze w piwnicach. Komunikację pomiędzy piętrami usprawni wewnątrz budynku winda osobowa. Na rozległym wokół budynku terenie powstaną parkingi, nowe drogi wewnętrzne, chodniki, nowe oświetlenie, a teren zostanie wyplantowany i zatrawiony.Do ogłoszenia przetargu doszło po kilkunastu miesiącach wytężonych starań ze strony burmistrza,  prowadzących do rozpoczęcia autorskiego programu gminnego „mieszkanie plus”. Przypomnijmy, że ideą Adama Zielnika jest wygospodarowanie w tym budynku 48 mieszkań, z przeznaczeniem na lokale socjalne i komunalne, w których mogłyby zamieszkać solidne osoby, dające nadzieję na prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków lokatorskich. – Wykorzystanie potencjału budynku pozwoli w niedalekiej przyszłości wyprowadzić mieszkańców z tzw. Rajów, które w większości nie spełniają już współczesnych norm mieszkaniowych. Jedno jest pewne – lokale nie będą przydzielane „na chybił – trafił”, tylko osobom gwarantującym przestrzeganie ładu i porządku, dbanie o powierzone mienie oraz opłacanie w terminie czynszu i innych opłat. Obowiązujące prawo przewiduje odpowiednie mechanizmy – podkreślił burmistrz Adam Zielnik
***
Nieruchomość o powierzchni łącznej 0,1913 ha,  zabudowana budynkiem po zlikwidowanym hotelu pracowniczym była własnością Skarbu Państwa, z prawem jej wieczystego użytkowania przez warszawską firmę ESERWISY.PL spółka z o.o. Pierwotnie Adam Zielnik prowadził rozmowy na temat przystosowania budynku na potrzeby lokali czynszowych i socjalnych z jego dotychczasowym dysponentem, który miał go remontować na własny rachunek, by potem rozliczyć się z Gminą. Ostatecznie burmistrz zrezygnował z takiej koncepcji, ze względu na zbyt wysokie koszty, które musiałaby ponieść Gmina.  Ponieważ przygotowana przez fachowców na zlecenie burmistrza ekspertyza gwarantowała wystarczająco dobry stan budynku i możliwość jego adaptacji pod gminne budownictwo mieszkaniowe, Adam Zielnik rozpoczął rozważanie kupna nieruchomości przez Gminę i modernizację budynku na jej bezpośrednie zlecenie. Tak też się stało.  Po jednomyślnej zgodzie radnych Rady Miejskiej na nabycie przez Gminę budynku po byłym hotelu i przyjęciu uchwały intencyjnej otworzyła się droga do starań o dofinansowanie zewnętrzne na zakup obiektu oraz do negocjacji w sprawie ceny zakupu z dotychczasowym właścicielem. Ostatecznie, po pozytywnie przyjętym wniosku przez Bank Gospodarstwa Krajowego i podpisaniu umowy o udzielonej przez bank dotacji w wysokości ponad 1,7 mln. zł, burmistrz mógł już ogłosić przetarg. Przedmiotem zamówienia przetargowego jest przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 1 w Wolbromiu. Budynek 5-cio kondygnacyjny przykryty stropodachem z podpiwniczeniem. W wyniku przebudowy powstanie 48 lokali mieszkaniowych na kondygnacjach powtarzalnych, lokale usługowe na parterze oraz pomieszczenia gospodarcze w piwnicach. W ramach zadania przewiduje się: roboty remontowo-budowlane (min. roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty murarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont stropodachu, remont kominów, roboty tynkarskie, wymianę posadzek, malowanie, hydroizolację ścian piwnic, termomodernizację ścian zewnętrznych, wykonanie drenażu, wykonanie schodów zewnętrznych wraz z okładzinami, dostawę i montaż windy osobowej wewnętrznej, wykonanie szybu windy, wykonanie podbudowy i nawierzchni parkingów, dróg wewnętrznych, chodników, montaż oświetlenia zewnętrznego, plantowanie i zagospodarowanie terenów zielonych, dostawa i montaż wyposażenia), wykonanie instalacji elektrycznych (min. trasy kablowe, instalacja odgromowa, uziemiająca, połączenia wyrównawcze, rozdzielnice elektryczne główne i oddziałowe, oprawy oświetleniowe wewnętrzne, osprzęt elektryczny, okablowanie, domofon, instalacja teletechniczna, pomiary); wykonanie instalacji sanitarnych (centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej), wykonanie instalacji gazowej.