Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Cena wody i ścieków nie zmieni się dla odbiorców

Główna treść

Cena wody i ścieków nie zmieni się dla odbiorców

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu ustalono stawki cen wody i odprowadzania ścieków, które będą obowiązywały wszystkich taryfowych grup odbiorców od 10 sierpnia 2015 r. do 9 sierpnia 2016 r. WZWiK wyliczył, że aby system się zbilansował (czego wymagają przepisy) konieczne są niewielkie podwyżki cen. Burmistrz Adam Zielnik zaproponował, aby nie obciążać nimi mieszkańców tylko budżet Gminy. Radni przychylili się do tego pomysłu.

-Mimo ogromnych potrzeb WZWiK, związanych z planowaną modernizacją oczyszczalni i koniecznymi remontami sieci podjąłem zdecydowane działania, aby mieszkańcy nie odczuli podwyżki – informuje burmistrz Adam Zielnik, przypominając, że była to jedna z jego obietnic wyborczych.

Wyliczone przez WZWiK zgodnie z zasadami ekonomii i obowiązującymi przepisami prawa stawki opłat  wzrosną więc  w  stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego tylko formalnie, bo – zgodnie z propozycją burmistrza, popartą zgodnie przez radnych – dla obiorców pozostaną takie same. Różnicę pokryje dopłata, którą WZWiK otrzyma z budżetu Gminy na realizację inwestycji.

Wyliczone nowe stawki opłat wynoszą:

– za 1 m3 wody – 4,60 zł + 8% VAT (4,97 zł brutto), z czego dopłata do każdego m3 wyniesie 0,04 zł + VAT,

– za 1 m3 oddanych ścieków bytowych– 5,20 zł +8% VAT (5,62 ZŁ brutto), dopłata do każdego m3 – 0,19 zł + VAT,

– za 1 m3 ścieków przemysłowych – 10,52 + 8% VAT (11,36 zł brutto), dopłata do każdego m3 – 0,51 zł +VAT.

Gdyby mieszkańcy musieli ponieść realne koszty podwyżki, wyniosłaby ona w sumie ok. 30 groszy za m3 zużytej wody i oddanych ścieków, co nie jest specjalnie znaczącą kwotą w domowym budżecie. Szacunkowo dopłata z budżetu  Gminy została obliczona na ok. 138 480 zł.

W uzasadnieniu do wniosku o zatwierdzenie taryf zapisano dlaczego podwyżka, choć niewielka, jest konieczna:

 Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zarządza 237,6 km sieci wodociągowej, czego na terenie miasta 29 km, a 208,6 w sołectwach i 122,6 km przyłączy wodociągowych  co w sumie daje 360,2 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Sieć sanitarna ogółem to 16,6 km, z czego w mieście jest 13,5 km. Zakład dostarcza wodę do 6036 odbiorców i odprowadza ścieki za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej od 1547 odbiorców usług oraz odbiera ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.  W tekście podkreślono, że ze względu na zły stan techniczny obydwie sieci wymagają gruntownej i jak najszybszej wymiany. Podwyżki zaś wynikają głównie z rosnących kosztów utrzymania energochłonnej przestarzałej oczyszczalni ścieków (koszt energii elektrycznej wyliczono na ok. 750 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do okresu poprzedniego o ok. 80 tys. zł). Wzrosła też opłata środowiskowa, którą trzeba odprowadzić do kasy Województwa  oraz kwota podatku od nieruchomości, w związku ze powiększeniem stanu majątku zakładu.

Treść uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków mozna znaleźć TUTAJ,
natomiast w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków TUTAJ