Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Certyfikowane szkolenia menadżerskie dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej

Główna treść

Certyfikowane szkolenia menadżerskie dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej

Firma Art-Tech Investments z Krakowa zaprasza na szkolenia menadżerskie, które finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ich trakcie uczestnicy będą mogli nabyć nowe umiejętności w zakresie, min. przeglądania, wyszukiwania informacji, przechowywania i znajdowania dowolnych treści oraz tworzenia ich w różnych formatach. Podczas szkoleń zostanie także przekazana wiedza na temat komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji oraz z zakresu programowania.

Grupy szkoleniowe składać się będą minimum z 6 maksimum 12 uczestników.
Ze względu na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wkład finansowy uczestników jest niewielki:

 • dofinansowanie jest rozliczane na podstawie bonu elektronicznego;
 • warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zawarcie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Nowym Sączu bądź Tarnowie;
 • wkład własny uczestnika wynosi 13% łącznej wartości zamówionych bonów.
  Wymagane kryteria od uczestnika:
 • bycie osobą zatrudnioną bądź prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
 • mieć ukończone co najmniej 25 lat oraz posiadać niskie kwalifikacje lub ukończone 50 lat i legitymować się dowolnym wykształceniem;
 • być związanym z województwem małopolskim.
  Osoby zainteresowane winny kontaktować się mailowo pod adresem:
  kontakt@kierunek-kariera.pl
  Bądź telefonicznie pod nr: 881 608 808