Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Chcą żyć trzeźwo

Główna treść

Chcą żyć trzeźwo

W czerwcu 1984 r. biskupi zebrani na Konferencji Episkopatu Polski, po raz pierwszy ogłosili sierpień miesiącem trzeźwości narodu. Od tej pory na początku sierpnia Kościół, który stale przypomina o tragicznych skutkach spożywania alkoholu, apeluje do Polaków o abstynencję. W tym też duchu 2 sierpnia w Imbramowicach odbyło się II Wolbromskie Rodzinne Spotkanie Trzeźwościowe.

Anonimowi Alkoholicy – osoby, które chcą prowadzić trzeźwy i zdrowy tryb życia spotykają się na co dzień aby wspierać się nawzajem w trwaniu bez nałogu. Spotkanie w Imbramowicach w sposób bardziej uroczysty zgromadziło nie tylko samych trzeźwych alkoholików, ale także ich rodziny, znajomych, przyjaciół.
Rozpoczęto je wspólna Eucharystią pod przewodnictwem ks. kapelana Jana Stacha. Po mszy św. poszczególne grupy uczestniczyły w zajęciach terapeutycznych i mitingach. Był tez czas na rozrywkę – wystąpił chór złożony z członków grup olkuskich, a impreza zakończyła się sympatyczną potańcówką przy wtórze kapeli ze Starachowic.

Organizatorzy II Wolbromskich Rodzinnych Spotkań Trzeźwościowych w Imbramowicach składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, których wsparcie umożliwiło organizacje imprezy:
Pani Poseł Lidii Gądek
Panu Prezesowi Zbigniewowi Góreckiemu
Panu Burmistrzowi Janowi Łaksie
Panu Dyrektorowi MOPS Tadeuszowi Posełkowi
Panu Wójtowi Gminy Trzyciąż Romanowi Żelaznemu
Panu Prezesowi Krzysztofowi Dobromilskiemu
Panu Prezesowi Januszowi Pasternakowi
Panu Jerzemu Mędrkowi
Pani Iwonie Zarębie
Panu Prezesowi Andrzejowi Kondziołce
Panu Stanisławowi Szczerbińskiemu