Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Chcesz mieć wpływ na przyszłość? Weź udział w ankiecie LGD Nad Białą Przemszą

Główna treść

Chcesz mieć wpływ na przyszłość? Weź udział w ankiecie LGD Nad Białą Przemszą

Szanowni Państwo,

Kontynuując prace zmierzające do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Nad Białą Przemszą chcieliśmy zapytać Państwa – przyszłych projektodawców, a także mieszkańców obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie (tj. Klucze, Bolesław, Bukowno, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Olkusz, Skała, Sułoszowa, Trzyciąż i Wolbrom) o projekty, które będziecie chcieli sami realizować w nowej perspektywie finansowej lub oczekujecie, że takie projekty zostaną przygotowane przez samorząd czy inne instytucje.

Pod linkiem znajdziecie Państwo krótką ankietę, w której najpierw pytamy o obszary tematyczne, które uważacie Państwo za ważne w kontekście powstającej strategii, a także o pierwsze refleksie dotyczące działań i projektów, które powinny się znaleźć w nowej strategii.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu dosłownie kilka minut, a nam pozwoli lepiej zaplanować wydatkowanie środków, które służyć powinny rozwojowi całego obszaru Lokalnej Grupy Działania Nad Białą Przemszą i przyczyniać się będą do poprawy jakości życia nas wszystkich – mieszkańców obszaru.

Link do ankiety: https://tiny.pl/ww8f4

Ankiety proszę wypełnić do 18 listopada br.

Dziękujemy za poświęcony czas!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nad Białą Przemszą