Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Chcesz skorzystać z Programu „Opieka wytchnieniowa” 2024 –złóż wniosek

Główna treść

Chcesz skorzystać z Programu „Opieka wytchnieniowa” 2024 –złóż wniosek

Gmina Wolbrom przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Na terenie Miasta i Gminy Wolbrom Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu.
Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w formie całodobowej w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez podmiot niepubliczny, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, spełniającego kryteria dostępności.

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolbromiu osobiście – ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom – pokój 27, poprzez e-mail: sekretariat@mops.wolbrom.pl, kancelaria@mops.wolbrom.pl lub pod nr tel.: 32 644 10 75 wew. 27.
Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/mopspolecznej6,m,425437,ogloszenia.html