Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ciekawostka historyczna

Główna treść

Ciekawostka historyczna

Wielu miłośników historii Wolbromia i okolic posiada ciekawe wiadomości na tematy mniej znane ogółowi. Wciąż poszukiwane są stare zdjęcia, ciekawe opowieści, istniejące źródła historyczne… Być może nie wszyscy słyszeli o ciekawej książce ks. Jana Wiśniewskiego Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Olkuskiem wydanej w roku 1935. Jej reprint z roku 2000 dostępny jest już chyba tylko w antykwariatach, ale dzięki cyfryzacji każdy może zobaczyć oryginał pierwszego wydania…

Kopię tego ciekawego dzieła można znaleźć w archiwach cyfrowych Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Książka składa się z  41 rozdziałów poświęconych poszczególnym miejscowościom. Wśród nich znajdziemy ciekawe opisy Wolbromia, Dłużca, Gołaczew, Poręby Dzierżnej i Strzegowej , a także miejscowości : Biały Kościół, Bolesłw, Bydlin, Chechło, Błędów, Cieślin, Chlina, Giebło, Gorenice, Imbramowice, Jangrot, Jerzmanowice, Kidów, Korzkiew, Narama, Kroczyce, Łany Wielkie, Minoga, Ogrodzieniec, Olkusz, Rabsztyn, Pilica, Przeginia, Racławice, Sąspów, Sieciechowice, Skała, Grodzisko (pustelnia św. Salomei), Smardzowice, Ojców, Pieskowa Skała, Sławków. Zachęcamy do studiowania tej ciekawej lektury: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=2647

Przy okazji przypominamy, że bardzo chętnie udostępnimy na naszym portalu kolejne stare, dokumentujące przeszłość zdjęcia, które z pewnością kryją się jeszcze w domowych archiwach. Przesyłajcie do nas ich skany, przynieście do nas oryginały – zrobimy kopie i pokażemy innym. Z doświadczenia wiemy, że tego typu pamiątki cieszą się wielką popularnością. Chętnie przyjmiemy i opublikujemy również ciekawe wspomnienia, rodzinne historie, upamiętniające dawne czasy – niech nie odchodzą w niepamięć wraz z odejściem ich bohaterów… Zdjęcia można przesłać drogą mailową: promocja@umigwolbrom.pl lub przynieść je do Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji pok. 220A w UMiG Wolbrom.

Ewa Barczyk