Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: CNJO Norton zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy

Główna treść

CNJO Norton zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy

Kurs skierowany jest do Osób dorosłych (od 25 do 64 lat) z wykształceniem co najwyżej średnim, uczących się, samozatrudnionych, rolników, pracujących (umowa o pracę ,zlecenie lub dzieło) na terenie województwa małopolskiego, lub zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach wiejskich i/lub miastach do 50 tys. mieszkańców z obszarów powiatów :

bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców małych miejscowości Małopolski” nr: WND-POKL.09.06.02-12-073/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ NA TERENIE GMINY Uczestnik projektu bierze udział w szkoleniu komputerowym – 120 godzin dydaktycznych, kurs zgodny z sylabusem ECDL CORE, obejmujący 7 modułów umiejętności ICT (komputerowych):

Moduł 1 – Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych;
Moduł 2 – Użytkowanie komputerów;
Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów;
Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne;
Moduł 5 – Bazy danych;
Moduł 6 – Grafika menedżerska i prezentacyjna;
Moduł 7 – Przeglądanie stron internetowych i komunikacja,-kończący się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym zdobyte kompetencje.

Uczestnicy otrzymuję bezpłatne podręczniki (do każdego modułu jedna książeczka). CNJO NORTON (organizator szkolenia) przewiduje spotkania weekendowe (2 weekendy w m-cu po 6 godz. dydaktycznych dziennie), lub na wniosek utworzonej 12-to osobowej grupy : 2 x tygodniowo po 3 godz. dydaktyczne dziennie.

Realizacja szkoleń: od marca 2014r. do września 2014 roku. Rekrutacja : od stycznia 2014r. do marca 2014r. Uwaga: Absolwenci otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zgodny z sylabusem ECDL CORE

Więcej informacji o projekcie i zapisach :

  • pod nr. telefonu: 783 988 409
  • drogą elektroniczną pisząc na adres e-maila: katarzyna.kowalska@norton.edu.pl
  • odwiedzając stronę: www.norton.edu.pl