Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Co z remontem ul. 1 Maja?

Główna treść

Co z remontem ul. 1 Maja?

Trwający, a właściwie stojący remont ul. 1 Maja budzi wielki niepokój władz gminy i wolbromian. Ogromne utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu mieszkańców i przedsiębiorców, którzy tracą z każdym dniem klientów i dochody, byłyby do przyjęcia pod warunkiem wymiernego efektu, w postaci zmodernizowanej ulicy. Niestety to, co się dzieje nie napawa optymizmem. W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości posiadane informacje i liczną korespondencję prowadzoną w sprawie feralnego remontu.

Historia tego remontu to długa opowieść – starania o modernizację jednej z najważniejszych ulic w Wolbromiu trwały od lat. Obecnie, gdy po bardzo wielu zabiegach i staraniach władz Wolbromia oraz dużym zaangażowaniu finansowym Gminy i lokalnych przedsiębiorców remont został rozpoczęty, są poważne obawy, że będą z nim kłopoty. Zarządca drogi i zarazem inwestor – Starostwo Powiatowe w Olkuszu zdaje się nie panować nad sytuacją, nikłym postępem robót i chaosem komunikacyjnym, wywołanym przez rozgrzebane roboty.

Widząc niepokojący rozwój sytuacji, iluzoryczną możliwość podjęcia skutecznych interwencji oraz inne uwarunkowania, burmistrz Jan Łaksa zdecydowanie odmówił przyjęcia nadzoru zastępczego nad inwestycją – Trudno brać odpowiedzialność  za coś, na co od początku nie mieliśmy wpływu w przeszłości i o czym faktycznie nie możemy decydować aktualnie – tłumaczy Jan Łaksa. Przyjęcie nadzoru zastępczego byłoby rozmywaniem odpowiedzialności i zrzucaniem jej na Gminę.

Obserwujący z wielkim niepokojem rozwój sytuacji burmistrz, dodatkowo motywowany przez mieszkańców, ponoszących szkody w wyniku marnych efektów prowadzonych prac, wielokrotnie interweniował w Olkuszu, tak osobiście i telefonicznie, jak i pisemnie. Interwencje dotyczyły nie tylko wolno posuwających się prac, ale także innych problemów, które ujawniały się w kolejnych dniach, m.in. usiłował pozyskać materiały z rozbiórki, które Gmina mogłaby wykorzystać w innych miejscach, czy zobligować inwestora do wybudowania zatok postojowych przy lokalnych sklepach w ciągu ul. 1 Maja, o które dopominali się handlowcy. Niestety bezskutecznie.

Powziął także inicjatywę organizacji spotkania, na którym najbardziej zainteresowani mogliby dowiedzieć się u źródła jakie sposoby rozwiązania kryzysu widzi Starostwo. Do zaproponowanego przez Jana Łaksę spotkania w urzędzie w Wolbromiu nie doszło, bowiem Starostwo uznało, że jako inwestor woli rozmawiać na własnym gruncie. Do Olkusza udała się zatem z burmistrzem reprezentacja przedsiębiorców działających przy 1 Maja.
-W czasie spotkania wicestarosta Paweł Piasny zapewnił nas m. in., że sprawa remontu 1 Maja jest pod kontrolą i mimo trudności związanych z niedoszacowaniem swojej oferty przez wykonawcę wyłonionego w przetargu, czyli firmę Eurovia, nie ma zagrożenia dotrzymania ostatecznego terminu wykonania prac, czyli 15 listopada 2014 r. Wicestarosta zapewniał też, że w trosce o prawidłowy i przejrzysty proces prowadzenia inwestycji nie ma mowy o finansowaniu żadnych robót dodatkowych, których żąda wykonawca. Trzy dni później do UMiG Wolbrom dotarło pismo, które wywołało wielkie zaskoczenie, bo wynika z niego, że Starostwo oczekuje od Gminy Wolbrom pokrycia 80% kwoty tytułem zapłaty za roboty dodatkowe, wyszacowanej na 120 tys. zł!  Ponieważ, ufając zapewnieniom wicestarosty, władze Wolbromia nie spodziewały się dodatkowych kosztów, środki zaoszczędzone po przetargu przeznaczono na inne pilne roboty drogowe. Obecnie Gmina będzie musiała poważnie rozważyć, czy stać ją na pokrycie kosztów robót dodatkowych i to w tak znacznym stopniu.

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawił radnym sytuację ze swojego punktu widzenia. Obecny na posiedzeniu członek Zarządu Powiatu Olkuskiego Robert Kozłowski nie umiał ustosunkować się do problemu z powodu braku wiedzy na ten temat (obiecał poinformować nas bezzwłocznie o dzisiejszych rozmowach na ten temat na posiedzeniu Zarządu, informacje przekazał burmistrzowi). Radny Józef Łysek wyrażał nie tylko własne oburzenie brakiem większego zainteresowania ze strony inwestora, który zdaje się nie dostrzegać kłopotów mieszkańców, osób dojeżdżających do pracy i przedsiębiorców. – Czy Wolbrom nie leży w powiecie olkuskim? – pytał retorycznie, zastanawiając się, czy nie czas powiadomić prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Radny Kazimierz Pacia oświadczył zaś z przekonaniem, że posiada wiadomości o odstąpieniu od  umowy z Eurovią, o czym nic nie wiedzą ani władze Gminy, ani nawet radny powiatowy obecny na sali…

Jeżeli inwestycja nie zostanie zakończona w przepisowym terminie (czyli do 15 listopada) dofinansowanie państwa czyli ok. 2 mln. zł może przepaść. Nikt nie wyobraża sobie, jak w tej sytuacji wybrnąć z problemu rozgrzebanego, uniemożliwiającego normalne życie mieszkańcom, przedsiębiorcom i podróżnym placu budowy, który jest jedną z najruchliwszych ulic naszego miasta. Czas najwyższy na konkretne działania Starostwa, bo upływający czas i okoliczności związane z końcem kadencji samorządu nie sprzyjają spokojowi.

Z ostatniej chwili: Starosta Barbara Rzońca poinformowała burmistrza Jana Łaksę telefonicznie, że firma Eurovia odstąpiła od umowy na remont ul. 1 Maja. Starostwo uzyskało zgodę Województwa na przedłużenie terminu wykonania inwestycji do końca listopada. Według zapowiedzi – Starostwo będzie obecnie poszukiwało firmy, która zgodzi się dokończyć remont.

Oto przykłady trwającej od miesięcy korespondencji związanej z problemami wynikajacymi z modernizacji 1 Maja: