Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Coolturalnie o Wolbromiu i regionie

Główna treść

Coolturalnie o Wolbromiu i regionie

Wolbrom wcale nie jest nudny! Porzucenie rutyny zawsze stwarza nowe możliwości i zwykle przynosi ciekawe efekty. Dzięki wsparciu TRI Poland oraz zaangażowaniu kilkunastu osób mogli się o tym przekonać uczniowie SP1 w Wolbromiu. Podczas dobrze przygotowanych popołudniowych zajęć odbyły się ciekawe warsztaty regionalne, wykład o historii miasta, a potem zwiedzanie kościoła i remizy. Dzieci nie tylko dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o swoim mieście i regionie, ale także doskonale się bawiły.

Cykl zajęć „Coolturalnie o Wolbromiu i regionie” realizowany przy pomocy TRI Poland, a przygotowany przez nauczycielki Anetę Bąchor i Barbarę Olewińską, mocno wspierane przez koleżanki nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1, ma na celu przekazanie uczniom  podstawowych wiadomości na temat naszej małej ojczyzny. Nadprogramowe zajęcia poprowadzone przez zaprzyjaźnionych fachowców nie tylko były bardzo atrakcyjne ze względu na przekazaną wiedzę, ale także ich formę.

Podstawy wiedzy etnograficznej i regionalnej przybliżała młodym słuchaczom Agnieszka Gołembiowska-Karoń, kierowniczka Zespołu Pieśni i Tańca Wolbromiacy.  Ponieważ zajęcia nie były wyłącznie suchym wykładem, dzieci miały okazję zobaczyć, dotknąć, a nawet przymierzyć elementy strojów ludowych z różnych regionów i poznać różnice pomiędzy muzyką ludową z różnych zakątków naszego kraju. Dowiedziały się też, że to wcale nie polka jest naszym tańcem narodowym, a zespoły regionalne – także lokalny ZPiT Wolbromiacy –  wciąż są trendy, skupiają liczne grono członków i mają wierną widownię. Młodsza grupa uczestników projektu miała możliwość popróbowania swoich sił w tańcu, ćwicząc śląskiego trojaka, a starsi nieźle radzili sobie z polonezem. W tym samym czasie odbywały się zajęcia z historii naszego miasta, które poprowadził student historii Kamil Pałka. Dzięki jego wykładowi obie grupy uczniów poznały historię Wolbromia od czasów jego lokacji i dzieje jego mieszkańców na przestrzeni pokoleń.

Popołudniowe zajęcia w szkole, choć były bardzo atrakcyjne, zostały wzbogacone dodatkowo wieczorną wycieczką w teren. Nic tak nie przemawia do słuchacza jak autentyczny przykład, dlatego niezwykłym przeżyciem stało się dla uczniów nietypowe zwiedzanie wolbromskiego kościoła pw. św. Katarzyny. Większość dzieci była już w tej świątyni, ale zwykle wiązało się to z uczestnictwem w nabożeństwach, co niezbyt sprzyja rozglądaniu się wokół. Tym razem kościół stał się rodzajem muzeum, gdzie na przestrzeni wieków gromadzono dzieła sztuki sakralnej. Bardzo miłym i kompetentnym przewodnikiem po obiekcie okazał się proboszcz ks. Zbigniew Luty, który z wielkim zaangażowaniem starał się opowiedzieć dzieciom jak najwięcej o elementach wystroju kościoła i jego dziejach. Choć grupa zwiedzających była ogromna, (zebrało się ok. 150 małych słuchaczy), co nie sprzyjało skupieniu, udało się zobaczyć naprawdę dużo ciekawych rzeczy.

Trochę trudniej w tak wielkiej gromadzie było zwiedzić stosunkowo ciasną remizę strażacką, niemniej jednak dzięki życzliwości prezesa Andrzeja Gila, który udostępnił obiekt i druha Macieja Urbańskiego, który poświęcił swój czas,  uczniowie zobaczyli starą wolbromską remizę, łącznie z jej częścią bojową. Choć z racji trudnych warunków nie było łatwo, kilka słów o pracy strażaków i historii wolbromskiej OSP starała się opowiedzieć tłumowi zwiedzających autorka niniejszego tekstu, największą jednak atrakcją była możliwość obejrzenia z bliska strażackiego wozu i wyposażenia bojowego ochotników.

Nad bezpieczeństwem uczestników tej edycji projektu  czuwało 10 nauczycielek SP1, udział brały w nim także pracownice TRI, które pomogły go zorganizować. Uczestnicy wieczornych zajęć nie kryli zadowolenia – Wolbrom z wieczornej i całkiem nowej perspektywy okazał się dla dzieci bardzo atrakcyjny. W planach pomysłodawczyń projektu są kolejne zajęcia – będą na pewno spotkania z ciekawymi ludźmi, m. in. opowiadającymi o zanikających zawodach… Chętnie weźmiemy w nich udział i opowiemy o nich naszym czytelnikom. 

Ewa Barczyk

Powiązana galeria