Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Coraz bliżej Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie

Główna treść

Coraz bliżej Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie

Burmistrz Adam Zielnik podpisał formalny wniosek o przeprowadzenie nieograniczonego przetargu na rozbudowę remizy OSP w Łobzowie. Jest to następny krok, aby w budynku remizy powstało Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie, które przyczyni się do wzbogacenia oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru, tworzenia nowych form zagospodarowania czasu wolnego, promocji wypoczynku oraz zdrowego trybu życia.

Na zadanie „Rozbudowa budynku remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na Centrum Turystyki i Rekreacji w Łobzowie” Gmina Wolbrom otrzymała dotację w wysokości 350 tys. zł. przyznaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego.  Według projektu inż. Łukasza Żaka właściciela Studia Architektury UVW  projekt przewiduje rozbudowę remizy w kierunku północnym, na dwóch kondygnacjach. Będzie rozbudowane zaplecze kuchni, a na ostatniej kondygnacji pojawi się taras widokowy. Przebudowie ulegnie też cały dach. W przyziemiu, dobudowane zostanie magazynowe zaplecze kuchni. Zamiast obszernej klatki schodowej prowadzącej do poddasza, do komunikacji wykorzystana zostanie winda osobowa. W poddaszu, obok tarasu, znajdą się wolne pomieszczenia m.in.: biblioteki  z czytelnią, izby pamięci, świetlicy o pow. 80 m2. Przy wschodniej elewacji budynku stanie wieżyczka z syreną lub symbolicznie zamontowanym dzwonem. Planowany termin zakończenia inwestycji – do końca lipca 2018r. 

GALERIA ZDJĘĆ: