Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Coraz bliżej do zakupu

Główna treść

Coraz bliżej do zakupu

Rada Miejska w Wolbromiu wyraziła wczoraj jednomyślnie zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego przez Gminę budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Łukasińskiego. Ostateczna cena za jaką po negocjacjach zgodził się sprzedać prawo do nieruchomości jej obecny właściciel wynosi 1 mln 275 tys. zł brutto. Gmina po finalizacji zakupu planuje remont budynku i przeznaczenie go na cele mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego.

Obecnym użytkownikiem należącego do Skarbu Państwa budynku jest firma ESERWISY.PL z Warszawy, która zakupiła nieruchomość za 1 mln 650 tys. zł Pierwotnie zaproponowana Gminie cena odsprzedaży opiewała na kwotę 1 mln 750 tys. zł. , ale po kilkumiesięcznych negocjacjach udało się ją obniżyć do kwoty 1 mln 275 tys. zł brutto. Przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy mówił o kwocie 1 539 200 zł.

– Umowa przedwstępna zostanie sporządzona najpóźniej do końca grudnia tego roku r., a zakup planujemy sfinalizować w kwietniu 2016, po otrzymaniu preferencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, o który będziemy się ubiegać na ten cel – informuje burmistrz Adam Zielnik.

Przypomnijmy, że pierwotnie Adam Zielnik prowadził rozmowy na temat przystosowania budynku na potrzeby lokali czynszowych i socjalnych z jego obecnym dysponentem, który miał go remontować na własny rachunek, by potem rozliczyć się z Gminą. Ostatecznie burmistrz zrezygnował z takiej koncepcji, ze względu na zbyt wysokie koszty, które musiałaby ponieść Gmina. Ponieważ przygotowana przez fachowców ekspertyza gwarantuje wystarczająco dobry stan budynku i możliwość jego adaptacji pod gminne budownictwo mieszkaniowe, podjęto działania zmierzające do  kupna i modernizacji budynku na bezpośrednie zlecenie Gminy Wolbrom. Przyjęta na wrześniowej sesji Rady Miejskiej uchwała intencyjna, w której radni jednomyślnie zaaprobowali plany burmistrza potrzebna była do prowadzenia negocjacji w sprawie ostatecznej ceny zbycia praw do użytkowania wieczystego budynku.

W oczekiwaniu na kolejne, wymagające czasu działania w sprawie hotelu burmistrz Adam Zielnik podjął decyzję o zmianie przeznaczenia niewykorzystanych pomieszczeń w przejętym w tym roku od Powiatu Olkuskiego w użyczenie na 20 lat budynku po byłym internacie przy ul. Skalskiej. W ciągu nadchodzących zimowych miesięcy wolne pomieszczenia w tym budynku maja być przystosowane do potrzeb mieszkaniowych. Konieczne prace remontowe wykona wolbromski MZGKiM. Tym samym na wiosnę Gmina Wolbrom będzie mogła dysponować kilkoma nowymi lokalami socjalnymi i komunalnymi dla mieszkańców. Docelowo powstanie tam minimum 20 lokali. Obecnie opracowywana jest koncepcja remontu i adaptacji tego obiektu. Zamierzeniem burmistrza jest urządzenie tych lokali w typie studia lub segmentu studenckiego w akademikach, tak żeby w każdej chwili, jeżeli zajdzie taka potrzeba internat mógł służyć swojemu pierwotnemu celowi. Lokale te w pierwszej kolejności będą przeznaczone dla samotnych matek oraz młodych małżeństw, które chcą się usamodzielnić.