Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Coraz bliżej wielkiej termomodernizacji

Główna treść

Coraz bliżej wielkiej termomodernizacji

Złożony przez wolbromski magistrat w ubiegłym roku wniosek pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolbrom wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” jest coraz bliższy sukcesu. Ostatnio dotarła do nas wiadomość, że wniosek został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wolbrom ubiega się o maksymalne możliwe dofinansowanie czyli o 12 426 300 zł. Ambitny plan przewiduje dofinansowanie termomodernizacji i wyposażenia 10 wybranych budynków użyteczności publicznej, w tym budynku urzędu, siedziby MOPS i ośmiu szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolbromiu, Zespołu Szkół (ul. Pod Lasem 1), Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu, Zespołu Szkół w Gołaczewach, Zespołu Szkół w Wierzchowisku, Szkoły Podstawowej w Kąpielach Wielkich, Szkoły Podstawowej w Łobzowie, Szkoły Podstawowej w Chełmie, w ekologiczne i odnawialne źródła energii. Dofinansowanie z funduszu norweskiego w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji przewidywane w planowanym  naborze planowano w kwocie od 170 tys. do 2 mln euro.

Los złożonych do programu wniosków ważył się bardzo długo, kilkakrotnie zmieniano terminy zakończenia oceny. Niektórzy oponenci zdążyli już nawet ogłosić naszą klęskę w tym zakresie. Na razie wciąż jednak mamy wielkie podstawy do optymizmu. W piśmie informującym o umieszczeniu wolbromskiego wniosku na liście rankingowej zaznaczono co prawda, że nie jest to równoznaczne z podpisaniem umowy, bo o tym gmina zostanie poinformowana osobno, ale napisano również, że pula środków finansowych dostępna dla naboru pozwala na udzielenie dofinansowania dla wszystkich projektów z listy rankingowej.

Burmistrz Jan Łaksa w związku z tym, że nie otrzymał jeszcze oficjalnej informacji o podpisaniu umowy, nie wie też na jakich warunkach ostatecznie będą realizowane dofinansowane inwestycje,  np. czy w związku z mocno przedłużonym okresem oczekiwania na ocenę wniosków – blisko rok od ogłoszenia konkursu! – zmienią się terminy realizacji. Pierwotnie planowano, że projekty będą realizowane w okresie do kwietnia 2016 r., ale ocena planowo miała zakończyć się ponad pół roku temu.  Decyzje o rozplanowaniu prac w poszczególnych budynkach objętych dofinansowaniem podjęte będą dopiero po podpisaniu umowy i ogłoszeniu ostatecznych terminów realizacji programu. Okaże się wtedy czy i w jaki sposób zadanie będzie przez Gminę podzielone na poszczególne elementy i etapy. Gmina posiada całą niezbędną dokumentację oraz pozwolenia na prowadzenie prac. Konieczne będzie przeprowadzenie przetargu lub przetargów – jeżeli zadanie zostanie podzielone.

Przypomnijmy, że Norweski Mechanizm Finansowy – to bezzwrotna pomoc finansowa dla krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej. Wraz z Mechanizmem Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowi dodatkowe źródło pomocy zagranicznej (poza funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności). Główne cele pomocy kierowanej ze strony krajów EFTA (Liechtenstein, Norwegia, Islandia) to: zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, wspieranie nowych członków UE w jej rynku wewnętrznym oraz wspieranie dwustronnej współpracy. Środki te kierowane są do wszystkich instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz instytucji pozarządowych danego kraju. Minimalna kwota dofinansowanie pojedynczego projektu to 250 000 euro.

Zasady konkursu w którym udział wzięła gmina Wolbrom przewidywały, że ubiegające się o dofinansowanie jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne mogą przeznaczyć pozyskane z funduszu norweskiego środki na  termomodernizację budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania. Środki będzie można wykorzystać na zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla budynków użyteczności publicznej o mocy do 5 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu, np. kolektory słoneczne, układy fotowoltaiczne, instalacje do wykorzystania biogazu (z wyłączeniem produkcji tylko energii elektrycznej), pompy ciepła, instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych, kotły na biomasę, małe turbiny wiatrowe, rekuperację ciepła oraz projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych. Chętnych na norweskie fundusze było wielu, dlatego wniosek trzeba było opracować bardzo starannie, ale – jak się wydaje – opłaciło się. Korzystne dofinansowanie pomoże zmniejszyć koszty utrzymania znacznej części budynków użyteczności publicznej będących, własnością gminy Wolbrom. 

Ewa Barczyk