Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ćwiczenia pożarnicze w wolbromskim ES SYSTEM K

Główna treść

Ćwiczenia pożarnicze w wolbromskim ES SYSTEM K

Praktyka czyni mistrza, dlatego strażacy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w ćwiczeniach taktyczno-bojowych. W dniach 25, 26 i 27 maja 2015 r. strażacy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej z Wolbromia i Olkusza oraz strażacy ochotnicy z Kąpiel Wielkich i Sulisławic trenowali w wolbromskim ES SYSTEM K.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar kartonów i palet składowanych w hali produkcyjnej, które zapaliły się w wyniku rozszczelnienia przewodu kominowego pieca do polimeryzacji lakieru proszkowego. Ćwiczenia zorganizowała Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Wolbromiu we współpracy  z Firmą ES SYSTEM K.

Jak informuje mł. bryg. Marcin Maciora, głównym celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków z lokalizacją obiektu, składowanymi materiałami, potencjalnymi zagrożeniami pożarowymi, a także rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych w obiekcie i zaopatrzeniem wodnym. Przy okazji sprawdzono czas dojazdu zastępów ratowniczych do zakładu, dokonano rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej i nadzór nad prawidłową ewakuacją pracowników zakładu. Ćwiczenia tego typu są także okazją do doskonalenia taktyki oraz zasad obsługi i wykorzystania sprzętu oraz oceny stosowania zasad bhp podczas ćwiczeń i działań ratowniczych. Oby ta praktyka nigdy nie przydała sie w życiu!

Zdj. mł. bryg. Marcin Maciora