Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Część Kościuszki zamknięta dla ruchu

Główna treść

Część Kościuszki zamknięta dla ruchu

W związku z silnym wiatrem uszkodzeniu uległy dwa dachy na domach przy ul. Kościuszki w Wolbromiu. JRG PSP z Wolbromia i OSP z Dłużca zabezpieczyły na ile się to udało naruszone konstrukcje, ale dalsze zabezpieczenie uszkodzeń będzie możliwe dopiero, gdy wiatr osłabnie. Służby zamknęły ulicę Kościuszki na odcinku od Żwirki i Wigury do Mariackiej. Przechodnie proszeni są o omijanie tego odcinka ulicy, z powodu zagrożenia oberwaniem części dachów i możliwości upadku ciężkich przedmiotów.

Mieszkańcy okolicznych domów zostali uprzedzeni o niebezpieczeństwie i poproszeni o niewychodzenie z domów bez ważnej potrzeby.

Według informacji uzyskanej od strażaków służby całego powiatu olkuskiego postawione są w najwyższej gotowości. Również Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego jest przygotowany na udzielanie pomocy w przypadku poważniejszych uszkodzeń zabudowań.

Szkoda, że już kilka chwil po odjeździe straży do kolejnego zdarzenia jakiś zniecierpliwiony przeszkodą kierowca „poświęcił się”, wsiadł z samochodu i zerwał taśmę zabezpieczającą, stwarzając tym samym zagrożenie dla kolejnych przejeżdżających.