Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Czytelnictwo nie umiera

Główna treść

Czytelnictwo nie umiera

Wiele mówi się o problemie spadku czytelnictwa w naszym kraju, nie tylko wśród dorosłych, ale przede wszystkim wśród młodzieży. Wszechobecna technika i komputeryzacja przyczyniają się do rezygnacji z kontaktu z książką. O tym, że czytelnictwo wbrew panującemu stereotypowi nie umiera przekonał nas Oskar Barczyk- uczeń I klasy Gimnazjum w Gołaczewach, który w Powiatowym Konkursie Czytelniczym zajął zaszczytne III miejsce. Gratulujemy!

Od dawna wiele dyskutuje się na temat problematyki niezadawalającego w ostatnich latach stanu czytelnictwa w Polsce. Badania prowadzone przez Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej potwierdzają, że od 2006 roku nastąpił wyraźny spadek czytelnictwa. W erze wszechobecnej komputeryzacji młodzież chętniej wybiera Internet, aniżeli dobrą, wartościową literaturę. Fakty są zatrważające, bowiem okazuje się, że niektóre osoby przeczytały w ciągu roku tylko jedną książkę, a uczniowie nagminnie unikają czytania lektur szkolnych. Niechęć do czytania jest coraz częściej zauważalna wśród dzieci i młodzieży. Mało kto rozumie, że dobra i właściwie dobrana książka jest nie tylko tekstem, który można przeczytać, ale także skarbnicą mądrości, dzięki której można rozwijać osobowość, umiejętności językowe, pamięć i wyobraźnię. Dobranie odpowiednich pozycji książkowych uczy myślenia, a co za tym idzie poszerza wiedzę ogólną.

Wielu uczniów ze szkół naszej gminy chętnie bierze udział w różnego typu konkursach czytelniczych. Okazuje się, że jest grono osób, które czytają książki i odnoszą w tej dziedzinie sukcesy. Przykładem na to jest sukces Oskara Barczyka z klasy I Gimnazjum z ZS w Gołaczewach, który zajął zaszczytne III miejsce w drugim etapie Powiatowego Konkursu Czytelniczego „ Mistrz pięknego czytania” zorganizowanego 25. lutego w Olkuszu. Po I etapie był jedną z dziesięciu najlepszych osób, które zostały zaproszone do dalszej części konkursu.  Jego II etap polegał na głośnym przeczytaniu wylosowanego fragmentu prozy. Interpretacja tekstu zaprezentowana przez Oskara Barczyka została wysoko oceniona. Za zajęcie trzeciego miejsca został nagrodzony dyplomem oraz nagrodami rzeczowymi i książkowymi.

Sukces tego młodego czytelnika z Gołaczew może być zachętą dla wielu jego rówieśników, którzy nie są jeszcze przekonani do czytania książek. Przecież człowiek oczytany, to osoba posiadająca więcej wiadomości, a ten, kto posiada choćby ogólną wiedzę o świecie, łatwiej w nim funkcjonuje i szybciej osiąga sukces szkolny. Gratulujemy Oskarowi zdobytych nagród, jednocześnie życząc dalszych sukcesów!

Greta Fałda