Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Darmowe porady prawne strzałem w dziesiątkę

Główna treść

Darmowe porady prawne strzałem w dziesiątkę

Gmina Wolbrom zdecydowała o kontynuacji współdziałania z krakowskim Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei w zakresie udzielania mieszkańcom bezpłatnych porad prawnych. Rozpoczęta w czerwcu współpraca okazała się bardzo potrzebna mieszkańcom i będzie kontynuowana do końca tego roku. Głównymi adresatami oferowanych przez Biuro Porad Obywatelskich usług prawniczych z założenia mają być osoby mniej zaradne, nieświadome swoich praw, nieporadne w załatwianiu spraw urzędowych.

Dyżur doradcy pełniony jest w każdy czwartek w godz. 8-13 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom przy ul. Krakowskiej 1. Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu, gdyż zainteresowanie poradami jest duże i nie zawsze jest możliwość uzyskania porady w najbliższym tygodniu.

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei realizuje swoją misję poprzez rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających poprawie jakości życia osób dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym osób w różny sposób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmuje także działania w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, ochronie i promocji zdrowia, w tym profilaktyce i terapii uzależnień, edukacji oświaty i wychowania. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizuje swoje misje poprzez prowadzenie placówek umożliwiających realizowanie programów na rzecz rodzin i osób wymagających różnych form wsparcia. Ponadto SDN jest Instytucją Szkoleniową oraz Instytucją Rynku Pracy. Projekt, który Stowarzyszenie od czerwca realizowany jest w Wolbromiu, działa także w innych miejscach.

Projekt przewiduje, że raz w tygodniu przez pięć godzin w Wolbromiu, w pomieszczeniu użyczonym przez burmistrza, osoby, które w skutek nieznajomości przepisów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej mogą otrzymać darmowe wsparcie w postaci porad wykwalifikowanych doradców. Przedstawiciele Stowarzyszenia Dobrej Nadziei dyżurują zgodnie z zasadami wypracowanymi przez Związek Biur Porad Obywatelskich, tj. bezpłatności, bezstronności, otwartości dla wszystkich, poufności, niezależności, aktualności i rzetelności informacji oraz samodzielności klienta. Jak zapewniają przedstawiciele Fundacji, świadczący usługi doradcy oraz wolontariusze, którzy  ich wspomagają, posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Osoby zainteresowane pomocą proszone są o wcześniejsze umówienie wizyty: telefonicznie – pod nr 32 70 65 343 lub osobiście w pok. 218 UMiG Wolbrom.