Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Debata społeczna w Wolbromiu „Bezpieczeństwo na placu targowym”

Główna treść

Debata społeczna w Wolbromiu „Bezpieczeństwo na placu targowym”

16 grudnia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, przy ulicy Krakowskiej 1. odbyła się debata społeczna, której tematem było „Bezpieczeństwo na placu targowym”. W debacie wzięło udział około 20 osób. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Adam Zielnik – Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, Bartłomiej Żurek – Przewodniczący Rady Miasta Wolbrom, Waldemar Kolanko – Sekretarz Miasta i Gminy Wolbrom,

Andrzej Duch prezes Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o w Wolbromiu, Marian Hat – Komendant Straży Miejskiej, a także komisarz Marcin Dzięcioł – Komendant Komisariatu Policji w Wolbromiu, starszy sierżant Tomasz Konieczny – dzielnicowy z komisariatu, aspirant sztabowy Sebastian Sarecki – specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Temat debaty zrodził się dzięki Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwem.

Podczas debaty mieszkańcy i inne przybyłe osoby miały okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną Komisariatu Policji w Wolbromiu, a także bieżącym stanem bezpieczeństwa. W sposób szczególny rozważany był temat występujących zagrożeń na targowisku, który wynikał z analizy zgłoszeń, zaznaczanych na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwem. Najbardziej popularnymi kategoriami zagrożeń, według mieszkańców miasta i gminy, były zagrożenia dotyczące nielegalnych rajdów samochodowych (63), spożywania alkoholu (31) czy przekraczanie dozwolonej prędkości (26). Takich zgłoszeń na terenie targowiska odnotowano 129, natomiast na terenie Miasta i Gminy Wolbrom było takich zgłoszeń 284.

Debata była również okazją do zgłoszenia wszelkich uwag i sugestii dotyczących negatywnych oraz najbardziej uciążliwych dla mieszkańców zjawisk. Uczestnicy mogli zgłaszać wniosków Jednym z nich było zwiększenie liczby oraz częstotliwości patroli na terenie targowiska, jak również zmiana regulaminu targowiska.