Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Decyzja Starosty Olkuskiego

Główna treść

Decyzja Starosty Olkuskiego

W załączeniu przesłana do nas decyzja Starosty Olkuskiego z dnia 10.01.2014r. znak: WS.6341.66.2013 o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na budowę, likwidację przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji „Budowa I etapu obwodnicy Wolbromia na odcinku od ulicy Brzozowskiej do drogi wojewódzkiej nr 783 (ul. Miechowska) wraz z budową drogowych obiektów inżynierskich”

Załącznik:
Decyzja znak WS.6341.66.2013