Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Decyzje w sprawie dróg

Główna treść

Decyzje w sprawie dróg

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu zostanie przyjęta uchwała, w której radni wyrażą zgodę na zabezpieczenie w budżecie Gminy kwoty 150 tys. zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Olkuskiemu na pokrycie połowy kosztów remontu drogi powiatowej, którą jest część ul. Leśnej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Skalskiej.

O naprawę tej drogi poprzedni burmistrz Jan Łaksa zabiegał już w ubiegłym roku, przy okazji remontu ciągu dróg gminnych – ulic Leśnej i Młyńskiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. schetynówek. Niestety wtedy Starostwo nie znalazło środków na to zadanie. Po modernizacji gminnej części ul. Leśnej bardzo stan techniczny zniszczonej powiatowej części tej ulicy wzdłuż stadionu mocno odbiega od jakości pozostałego odcinka, więc zakończone powodzeniem starania o remont podjął burmistrz Adam Zielnik. Z uzgodnień burmistrza ze starostą wynika, że prace remontowe będą prowadzone na tej ulicy już w niedługim czasie. – Ul. Leśna jest ważnym ciągiem komunikacyjnym w naszym mieście. Przy tej ulicy koncentruje się życie kulturalne i sportowe Wolbromia i z tej przyczyny jeździ tędy wielu gości, więc fatalny stan tej drogi źle wpływa na wizerunek naszego miasta – argumentuje decyzję o dofinansowaniu remontu burmistrz Zielnik. Zgadza się z nim bardzo wielu mieszkańców, którzy nie rozumiejąc stosunków własnościowych, dziwili się czemu remont nie objął całości tej bardzo uczęszczanej drogi.

Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu została przyjęta uchwała intencyjna o woli przejęcia przez Gminę Wolbrom części dróg powiatowych na terenie miasta Wolbrom. Na sesję czerwcową opracowano podobną listę z drogami na terenie sołectw.

Po dalszych konsultacjach i uzgodnieniach ze starostą olkuskim Pawłem Piasnym burmistrz Adam Zielnik przygotował kolejną uchwałę intencyjną z drugą listą dróg powiatowych, które po 1 stycznia 2016 r. przejdą na własność Gminy Wolbrom, powiększając jej majątek trwały. W wykazie znalazły się 24 lokalne odcinki dróg powiatowych, w sumie ok. 45 km, większość o szerokości 5 m, z czego ok. 13 km to niewielkie lokalne i rzadko używane drogi polne i gruntowe o mniejszym znaczeniu, na remonty których Gmina może ubiegać się o dofinansowanie z wojewódzkich środków przeznaczonych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych (dawny FOGR), czego nie może robić Powiat.

-Warto zaznaczyć, że drogi wiejskie, w przeciwieństwie do ulic w mieście, nie są obciążone dodatkową infrastrukturą, jak wodociąg, czy kanalizacja pod nawierzchnią asfaltową. Różnice w kosztach remontów dróg wiejskich i miejskich łatwo wykazać na przykładach dwóch planowanych obecnie modernizacji: koszt remontu 7 km odcinka drogi w Kąpielach Wielkich oszacowano na 5,6 mln. zł, natomiast naprawę 1,1 km długości ul. Fabrycznej w Wolbromiu może kosztować ok. 3 mln – tłumaczy burmistrz Adam Zielnik, podkreślając, że przejmowanie dróg od będącego w bardzo kiepskiej sytuacji finansowej Powiatu jest jedyną szansą na doprowadzenie dróg na terenie gminy Wolbrom do oczekiwanego przez użytkowników stanu.
Na liście dróg wiejskich do przejęcia znalazły się:

1115K  Złożeniec – Domaniewice – do drogi nr 1095K           
1118K  Zarzecze  – Chrząstowice – od drogi nr 1117K            
1119K  Dłużec – Zarzecze – od drogi DW nr 783           
1121K  Jangrot – Kaliś – od drogi nr 1123K w kierunku lasu        
1122K  Lgota Wolbromska – Kaliś        
1127K  Wolbrom – Udórz – od drogi nr 1126K            
1128K  Zabagnie – do drogi nr 1127K             
1130K  Kąpiele Wielkie – Łobzów – od drogi nr 1129K            
1131K  Cisowa – Strzegowa – od drogi 1132K        
1133K  Miechówka – Łobzów – od drogi nr 1132K            
1134K  Poręba Dzierżna – przez wieś do drogi nr 1132K
1136K  Jeziorowice – Jeżówka            
1139K  Jeżówka – Sulisławice             
1140K  Wygoda – Podlesice                 
1141K  Wierzchowisko – Sulisławice            
1142K  Sulisławice – przez wieś         
1143K  Wierzchowisko – Brzozówka
1144K  Wolbrom – Wierzchowisko – od drogi DW nr 794        
1146K  Wolbrom – Sucha – Podchybie – od drogi nr 1144K        
1147K  Poręba Górna – Porąbka                 
1148K  Wierzchowisko – Budzyń            
1149K  Sulisławice – Lgota Wielka – do drogi nr 1148K         
1152K  Lgota Wielka przez wieś
1116 K Chrząstowice-Kolbark

Przypomnijmy, że w pierwszej uchwale intencyjnej przygotowano do przejęcia przez Gminę  listę 11 ulic na terenie Wolbromia, będących dotąd własnością Powiatu.  Pozostałe drogi powiatowe na terenie Gminy Wolbrom, zwłaszcza te łączące poszczególne miejscowości i gminy pozostaną własnością Powiatu.

– Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie możliwe aplikowanie o środki na dwie drogi: jedną gminną i jedną powiatową, z nowego programu, który – zgodnie z zapowiedziami rządu – zastąpi w latach następnych Narodowy program przebudowy dróg lokalnych (jego ostatnia edycja jest realizowana w roku 2015) – informuje Adam Zielnik, dodając, że na szczęście w obecnej kadencji współpraca Gminy z Powiatem przebiega bez zakłóceń i dzięki temu jest możliwe planowanie i realizacja dużych projektów.