Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom – weź udział w ankiecie internetowej

Główna treść

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom – weź udział w ankiecie internetowej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 01 października do 15 października 2021 roku, na terenie naszego miasta i gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy i strategii lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowańzbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowaniadokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wolbrom orazStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wolbrom na lata 2021-2027. 

 Ankieta dotyczy problemów, z jakimi możecie się Państwo spotkać na terenie gminy. Udzielając odpowiedzi na poniższe pytania, proszę myśleć o swojej najbliższej okolicy tj. sołectwo/dzielnica/miejscowość.

Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń i zaplanowania działań profilaktycznych. Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.

Proszę zakreślić właściwą zdaniem Państwa odpowiedź (jedną lub kilka zgodnie z instrukcją) do każdego z pytań – czytamy na wstępie ankiety.

Kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/668282/miasto-i-gmina-wolbrom-mieszkancy-2021.html

Zachęcamy do udziału w badaniu!