Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dla dobra uczniów – korespondencja z Dłużca

Główna treść

Dla dobra uczniów – korespondencja z Dłużca

O tym, że rodzice uczniów Zespołu Szkół w Dłużcu ściśle współpracują z dyrekcją i nauczycielami pisaliśmy już niejednokrotnie w artykułach na stronie internetowej szkoły. Prężnie działająca Rada Rodziców, liczne uczestnictwo w prelekcjach i pedagogizacji oraz w comiesięcznych dniach otwartych, pomoc w przygotowaniu przedstawień – to tylko niektóre pozytywne zjawiska dotyczące wspomnianej współpracy. Wszystkie te działania mają na celu dobro każdego ucznia Zespołu Szkół w Dłużcu.

 Aby podnieść jakość kształcenia w naszej placówce, Rada Rodziców postanowiła w tym roku szkolnym wspomóc zakup tablicy interaktywnej, która będzie służyła w szczególności klasie II Szkoły Podstawowej. Należy wspomnieć, że jest to  trzecia z kolei tego typu pomoc dydaktyczna, w którą wyposażona jest nasza szkoła. Dwie inne tablice znajdują się w pracowni internetowej i w sali, w której uczy się głównie klasa IV. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że taka współpraca zaowocuje coraz lepszymi wynikami naszych uczniów, bo w miłej i pełnej życzliwości atmosferze o wiele lepiej się pracuje i uczy.
Dziękując za prezent, takiej właśnie atmosfery w Nowym Roku życzymy wszystkim placówkom, nie tylko oświatowym.

Jerzy Zyguła