Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dlaczego zrezygnował?

Główna treść

Dlaczego zrezygnował?

28 lutego 2016 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Wolbromiu. Konieczne jest uzupełnienie składu Rady o reprezentanta Domaniewic i Załęża w miejsce Leszka Sikory, który zrezygnował z mandatu. Swoje wyjaśnienia na temat powodów rezygnacji były radny opublikował na swoim profilu na portalu społecznościowym. Z racji sporego zainteresowania społecznego tematem pozwalamy sobie udostępnić treść tego oświadczenia:

Dlaczego zrezygnowałem?
Z dniem 03.12.2015 przestałem być radnym w Gminie Wolbrom.
W oficjalnym liście, bo tak można by nazwać odręcznie pisaną rezygnację napisałem zgodnie z prawdą, że rezygnuję z powodów osobistych.
Nadmiar obowiązków, sytuacja rodzinna, kłopoty w firmie nałożyły się i cóż ..nie dałem rady.
Od początku mojej „kariery” radnego miałem mocno sprecyzowane cele swojego działania, znają je najlepiej mieszkańcy Załęża bo wielokrotnie przy każdej okazji omawialiśmy je wspólnie.
Od samego początku zdawałem sobie sprawę, że mogę nie podołać wszystkim obowiązkom, ale postanowiłem spróbować.
Założyłem sobie na początku, że pierwszy rok mojej kadencji poświęcę na dogłębną analizę problemów z jakimi borykają się mieszkańcy Załęża , ale i zapewne mieszkańcy innych podobnych wiosek w Polsce i działać tak, by to co wspólnie wypracujemy było jakąś tam wartością stałą , ogólną a wręcz nawet samodziałającą. Już wtedy wiedziałem, że drugiej kadencji nie będzie /nie zamierzałem kandydować po raz drugi/ .
Na pierwszy plan wysunęła się sprawa Wioski Internetowej .
Projekt unijny, który niejako pozwalał sfinansować naszą Wioskę Internetową właśnie się skończył i istniała moim zdaniem uzasadniona obawa, że Gmina nie zechce dalej sama utrzymywać na swoim garnuszku tego projektu. Już wcześniej zresztą orientowałem się jak to jest z innymi Wioskami Internetowymi w kraju i okazało się że w większości przypadków ten projekty wygasły w sposób naturalny i nie są kontynuowane.
Dodatkowo po zapoznaniu się ze stanem sprzętu komputerowego stwierdziłem jego naprawdę zły stan – na dziesięć komputerów działało bez zarzutu może trzy.
Aby trochę zyskać na czasie i aby nie zaczynać od postawy roszczeniowej wobec Gminy powstał pomysł wspólnie wypracowany z Dyrektorem Domu Kultury zakupienia konsoli X-Box do Sali komputerowej oraz stołu bilardowego do Świetlicy.
Własnym sumptem udało mi się wyremontować dwa komputery. W Świetlicy i w Sali Komputerowej zaczęło się coś dziać. Na tej fali zaczął funkcjonować wymyślony przez dyrektora PiotraGramota „ Kulturobus”, a nawet udało się zorganizować spotkanie z poetką piszącą wiersze dla dzieci.
Równolegle ruszyłem z kopyta do mojego głównego celu działania – stworzenia plan wodnego dla Załęża.
Wysokie wody gruntowe, dużo obszarów zalewowych, brak rowów melioracyjnych, brak rowów przydrożnych, niedrożne przepusty, okresowe i ciągłe podtapianie piwnic, w kontekście bliskiej perspektywy zalania Kopalni Olkusz dodawało mi sił by działać szybko i daj Boże skutecznie.
W tej sprawie udało się zrobić najwięcej.
Odkrzaczenie i oczyszczenie rzeki na moją interwencję dokonał Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie za co serdecznie dziękujemy, a przeznaczenie aż ok. 20 tys. w 2016r z funduszu sołeckiego na poprawę infrastruktury pozwoli nam na to aby dobry stan rzeki mógł być utrzymany, a nawet polepszony.
Powstała za sprawą Gminy opracowana przez specjalistów „Analiza Hydrologiczno – hydrauliczna „ dotycząca niekontrolowanego spływy wód powierzchniowy, które jak wiemy przy wiosennych roztopach i ulewnych deszczach nieraz dokuczyły naszym mieszkańcom.
Ponadto w uzgodnieniu i wspólnym działaniu nowego sołtysa Tomasza Smętka doprowadziliśmy do wizji lokalnej z Zarządem Dróg Powiatowych i podpisania protokołu w który podany jest stan naszej drogi i potrzeby w zakresie jej remontu, jak również propozycje rozwiązania problemu rowów przydrożnych i budowy nowych przepustów.
Na dzień dzisiejszy wiemy już ,co i jak powinno być zrobione z wodą i drogą w Załężu, teraz można pomyśleć jak to sfinansować.
Najdłużej zajęła mi sprawa dotycząca naszej byłej Szkoły Podstawowej , zadawałem sobie pytanie jak można by ją zagospodarować tak by nie stanowiła obciążenia finansowego dla Gminy a jednocześnie mogła służyć naszym mieszkańcom a w szczególności dzieciom i młodzieży.
Prawie rok zajęło mi ściąganie coraz to innych specjalistów od ogrzewania czy ocieplania, którzy doradzali mi jak najlepiej i ekonomicznie ogrzać budynek. Powstało co najmniej trzy koncepcje z których wybraliśmy w porozumieniu z Radą Sołecką jedną wydaje się najbardziej konkretną i jednocześnie najtańszą.
Koncepcję tę wraz z całym projektem dla Załęża przedstawiliśmy Panu Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi w dn. 22.11.2015 r. , tak się złożyło że w samo południe: Ja. Sołtys Tomasz Smętek i Grzegorz Żuchowicz, który jest nowym Prezesem istniejącego od 2007r Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Załęże.
Nasz „Plan dla Załęża” spodobał się i uzyskał akceptację Pana Burmistrza
W dniu 23.11.2015 o godz. 16.34 podjąłem decyzję o rezygnacji, a następnego dnia w szczerej rozmowie poinformowałem o tym Pana Burmistrza.
No cóż, tak wyszło .
Co jeszcze mogłem zrobić, czy zrobiłem dobrze, jak i na ile mój następca będzie kontynuował to co zacząłem – nie wiem, wiem jedno, że udało mi się zarazić pasją działania na rzecz Załęża wielu młodych ludzi, a takie problemy jak zrobienie boiska, koszenie chaszczy, utrzymanie porządku w rzece, naprawienie rynien i schodów przy Szkole, ocieplenie rur w kotłowni – to dla nas pestka.
Wszystkim dziękuję za zaangażowanie i za wyrozumiałość.

Leszek Sikora

Więcej informacji na temat kalendarza wyborczego można znaleźć tutaj: http://new.wolbrom.pl/…/baec5e42-e7fe-4a08-90ae-75cd0c…/link