Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dłużec. „Rędzinówka” już gotowa

Główna treść

Dłużec. „Rędzinówka” już gotowa

W 2017 roku, ze środków Powiatu Olkuskiego oraz Gminy Wolbrom został zmodernizowany 1410 m. odcinek drogi powiatowej nr 1120K biegnącej od drogi wojewódzkiej nr 794 do tzw. Bydlinki tej drogi. Od kilku dni mieszkańcy Dłużca mogą cieszyć się z kolejnego zmodernizowanego odcinka. Zakończona 20 grudnia przebudowa drogi na długości blisko 800 metrów, polegała m.in. na ułożeniu nowej warstwy podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, częściowej wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz wykonaniu rowu krytego na odcinku ok. 75 m.

Przypomnijmy. Niezależnie od faktu, że niniejsza droga jest we władaniu Zarządu Drogowego w Olkuszu, Burmistrz Adam Zielnik zwrócił się do Starostwa o ujęcie w budżecie Powiatu Olkuskiego wyremontowania niniejszego odcinka podtrzymując stanowisko partycypacji w kosztach 50 % wartości inwestycji, bądź pokrycia wartości zakupu materiałów niezbędnych do wykonania prac. Deklaracja Burmistrza została pomyślnie przyjęta i tym samym, wspólnymi siłami ważny odcinek drogi przez Dłużec został zmodernizowany w kosztach 50% Powiat Olkuski + 50% Gmina Wolbrom, za co Burmistrz składa Staroście Bogumiłowi Sobczykowi podziękowania.

Na wniosek Burmistrza Adama Zielnika, pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego, na dokończenie modernizacji drogi powiatowej nr 1120K tzw. Rędzinówki, radni podjęli uchwałą Nr XLII/355/2021 z dnia 30 września 2021 r. Prace przy przebudowie odcinka drogi wykonywała firma P.U.H. „DOMAX” z Boronowa z ceną ofertową 655 tys. złotych.