Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dni ochrony przeciwpożarowej – otwarte strażnice

Główna treść

Dni ochrony przeciwpożarowej – otwarte strażnice

Tradycyjnie miesiąc maj jest okresem, w którym obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej”. W związku z powyższym Komenda Powiatowa PSP w Olkuszu informuje, iż w ramach akcji „Dni ochrony przeciwpożarowej – otwarte strażnice” istnieje możliwość zwiedzania w tych dniach jednostek ratowniczo – gaśniczych w Olkuszu i Wolbromiu.

Tradycyjnie miesiąc maj jest okresem, w którym obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej”. W związku z powyższym Komenda Powiatowa PSP w Olkuszu informuje, iż w ramach akcji „Dni ochrony przeciwpożarowej – otwarte strażnice” istnieje możliwość zwiedzania w tych dniach jednostek ratowniczo – gaśniczych w Olkuszu i Wolbromiu.

W trakcie zwiedzania poza możliwością zapoznania się ze sprzętem wraz  z omówieniem jego wykorzystania strażacy udzielą informacji nt. podejmowanych przez PSP działań ratowniczych, szeroko rozumianej profilaktyki przeciwpożarowej i zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. Strażacy opowiedzą również o ich codziennej służbie oraz trudach walki z żywiołami.

Zaproszenie skierowane jest do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunem. Zwiedzanie strażnic PSP odbywać się może po wcześniejszym ustaleniu godziny i terminu z dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych. Chętnych do skorzystania z naszej w/w oferty prosi się o kontakt z Dowódcami Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Olkuszu i Wolbromiu pod numerami telefonów –  32 641 40 08 – JRG Olkusz oraz 32 647 25 70 – JRG Wolbrom.

Oficer Prasowy
Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu
mł. bryg. mgr Tomasz Mucha