Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Do 31 stycznia 2021r. można zgłaszać zabytki do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”

Główna treść

Do 31 stycznia 2021r. można zgłaszać zabytki do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji 2021 corocznego ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany ”. Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Konkurs ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami , w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

Zabytki można zgłaszać w jednej z 6 kategorii:

  • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.
  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu.
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
  • Adaptacje obiektów zabytkowych.
  • Architektura i budownictwo drewniane.
  • Zabytki techniki.

Szczegółowy regulamin konkursu, kryteria oceny wniosku oraz formularz do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Zgłoszenia obiektu do konkursu należy przesyłać do dnia 31 stycznia 2021r. na adres sekretariatu konkursu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa ,Oddziału Terenowego NID w Olsztynie,
ul.11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn,
z dopiskiem „Zabytek Zadbany”.

Decyduje data stempla pocztowego.

Serdecznie zapraszamy właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych do udziału w konkursie.