Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Do 7 czerwca trwa nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie 2024

Główna treść

Do 7 czerwca trwa nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie 2024

Przypominamy o naborze wniosków do konkursu Działaj Lokalnie 2024 w gminach: Klucze, Trzyciąż, Wolbrom, Bolesław ‼️

Wnioski można składać do 7 czerwca 2024 r. poprzez generator: https://generatorspoleczny.pl/

Zapraszamy grupy nieformalne oraz lokalne organizacje pozarządowe działające na terenie w/w gmin do aplikowania o granty do 6.000 złotych

Regulamin: https://1drv.ms/w/s!Amb_btxDplrJphxRWs6BhKku3HIG?e=xZdyy6

Planowane działania mogą trwać minimum 3 a maksymalnie 6 miesięcy a czas realizacji przewidziany jest na okres między 1 lipca – 31 grudnia 2024r.

W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

👉 zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;

👉 wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;

👉 mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;

👉 przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;

👉 będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;

👉 będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.